Language switcher

Üldinfo

Ekspordi kavandamisel Moldovasse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Moldovasse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Euroopa Liidu ja Moldova vahel kooskõlastatud  
  • Tootmisettevõtte registreerimine Moldova pädeva asutuse poolt pole nõutav
  •  Kui saadetiseks on elusloomad ja tooraine ning kaup liigub Moldovasse transiidina läbi EMÜ liikmesriigi ( Vene Föderatsioon, Valgevene), peab saadetisele olema eelnevalt saadud vastava riigi transiidiluba. Loa taotlemisega seonduvalt soovitame pöörduda VTA asukohajärgse keskuse poole. Jaemüügiks pakendatud valmistoodete transiidi korral pole eelpoolmainitud luba nõutav
  •  Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele

 

Viimati uuendatud: 12. Juuli 2019