Language switcher

Peruu

Ekspordi kavandamisel Peruusse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Peruusse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Euroopa Liidu ja Peruu vahel kooskõlastatud.  
  •  Tootmisettevõtte registreerimine Peruu pädeva asutuse poolt pole nõutav.
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Piimatooted

Veterinaarsertifikaat Peruusse ekporditavatele piimatoodetele väljastatakse TRACES-süsteemis.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020