Language switcher

Üldinfo

Ekspordi kavandamisel Taiwanisse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Taiwanisse eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Taiwani vahel. Kalatoodete ekspordiga seonduvatel teemadel palume kontakteeruda Veterinaar- ja Toiduametiga teemakohase konsultatsiooni saamiseks. 
  • Tootmisettevõtte registreerimine pole Taiwani puhul nõutav
  • Sertifikaat peab olema väljastatud igale saadetisele. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele,

 

Viimati uuendatud: 12. Juuli 2019