Language switcher

Tšiili

Ekspordi kavandamisel Tšiili Vabariiki tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Tšiili Vabariiki eksportida toidugruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahel kooskõlastatud.
  • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Tšiili pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
  • Kaubaga peab olema kaasas toote nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Piimatooted

  • Veterinaarsertifikaat Tšiili Vabariiki ekporditavatele piimatoodetele väljastatakse TRACES süsteemis.
  • Tootmisettevõte peab olema registreeritud Tšiili Vabariigi pädeva asutuse poolt impordiluba omavate ettevõttete registris.

Veiseliha ja veiselihatooted

  • Veterinaarsertifikaat Tšiili Vabariiki ekporditavatele veiselihale ja -toodetele väljastatakse TRACES süsteemis.
  • Tootmisettevõte peab olema registreeritud Tšiili Vabariigi pädeva asutuse poolt impordiluba omavate ettevõttete registris.
Viimati uuendatud: 10. September 2020