Language switcher

Ukraina

Ekspordi kavandamisel Ukrainasse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

 • Eestist saab Ukrainasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud kas Euroopa Liidu ja Ukraina või Eesti ja Ukraina vahel.
 • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimine Ukraina pädeva asutuse poolt pole nõutav.
 • Kui saadetiseks on elusloomad ja toidutooraine ning kaup liigub Ukrainasse transiidina läbi Valgevene, peab saadetisele olema eelnevalt selle riigi transiidiluba.  Sellisel juhul peab Ukraina importija esitama taotluse transiidi võimaldamiseks Ukraina pädevale asutusele, kes omakorda edastab selle Valgevene vastavale ametkonnale.

      Jaemüügiks pakendatud valmistoodete transiidi korral pole eelpoolmainitud luba nõutav.

 • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Aretus- ja tootmisveised

Veterinaarsertifikaadi vorm: Aretus- ja Tootmisveised Ukrainasse (107.5 KB, DOC) ( alates 27.03.2014)

Kalatooted

Veterinaarsertifikaadi vorm: Kala- ja kalatooted Ukrainasse (141 KB, DOC)  (141 KB, DOC)( alates 24.08.2020)

Kollageen

 • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele Kollageenile väljastatakse TRACES süsteemis.
 • Sertifikaadid prinditakse TRACES süsteemist välja 2-s keeles ( eesti ning ukraina keeles ) valgele A4 paberile.
 • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

Piimatooted

 • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele piimatoodetele väljastatakse TRACES süsteemis.
 • Sertifikaadid prinditakse TRACES süsteemist välja 2-s keeles ( eesti ning ukraina keeles ) valgele A4 paberile.
 • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

Tapasead

Veterinaarsertifikaadi vorm: Tapasead Ukrainasse (80.5 KB, DOC) (alates 27.05.2015)

Želatiin

 • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele želatiinile väljastatakse TRACES süsteemis.
 • Sertifikaadid prinditakse TRACES süsteemist välja 2-s keeles ( eesti ning ukraina keeles ) valgele A4 paberile.
 • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

Liittoit

Tervisesertfikaadi vorm: Liittoit Ukrainasse (394 KB, DOC) (alates 06.08.2019)

Veiste toornahad

Veterinaarsertfikaadi vorm: Veiste toornahad Ukrainasse (163 KB, DOC) (alates 05.08.2019)

Linnuliha- ja linnulihatooted

Ukrainasse saab eksportida linnuliha ja linnulihatooteid KN koodidega: 02 07; 02 08 ja 05 04.

 • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele linnuliha ja linnulihatoodetele väljastatakse TRACES süsteemis.
 • Sertifikaadid prinditakse TRACES süsteemist välja 2-s keeles ( eesti ning ukraina keeles ) valgele A4 paberile.
 • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

Munad ja- munatooted

Ukrainasse saab eksportida mune- ja munatooteid KN koodidega: 04 07; 04 08; 35 02 ja 21 06.

 • Veterinaarsertifikaat Ukrainasse eksporditavatele piimatoodetele väljastatakse TRACES süsteemis.
 • Sertifikaadid prinditakse TRACES süsteemist välja 2-s keeles ( eesti ning ukraina keeles ) valgele A4 paberile.
 • Sertifikaadid peavad olema kinnitatud dokumendi välja andnud ametniku pitsati ja allkirjaga, ühendatud vasakust ülemisest nurgast klambriga ning omakorda kinnitatud pitsati ja allkirjaga.

 

Viimati uuendatud: 11. September 2020