Language switcher

Üldinfo

Ekspordi kavandamisel Ukrainasse tuleb arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Ukrainasse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud kas Euroopa Liidu ja Ukraina või Eesti ja Ukraina vahel 
  • Tootmis- ja päritoluettevõtte registreerimine Ukraina pädeva asutuse poolt pole nõutav
  • Kui saadetiseks on elusloomad ja toidutooraine ning kaup liigub Ukrainasse transiidina läbi Valgevene, peab saadetisele olema eelnevalt selle riigi transiidiluba.  Sellisel juhul peab Ukraina importija esitama taotluse transiidi võimaldamiseks Ukraina pädevale asutusele, kes omakorda edastab selle Valgevene vastavale ametkonnale.

      Jaemüügiks pakendatud valmistoodete transiidi korral pole eelpoolmainitud luba nõutav

  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele

 

Viimati uuendatud: 12. Juuli 2019