Language switcher

Aretusveised

Veterinaarsertifikaadi vorm: Aretusveised (151.5 KB, DOC)(alates 17.12.2009)

Täiendavad veterinaarnõuded, mida peab järgima mäletsejaliste eksportimisel Vene Föderatsiooni:

Kõiki loomi, kes on mõeldud Venemaale eksportimiseks tuleb eelnevalt hoida karantiinis tingimustes, mis välistavad nende kokku puutumise verdimevate putukatega (väliskeskkonnale suletud ja kahjuritõrjevahenditega töödeldud ruumid ).
Karantiini paigutatud loomade suhtes tuleb kohaldada laboratoorseid uuringuid Schmallenbergi viiruse suhtes järgmise kava kohaselt:
·        Ajavahemikus 1.- 7. päevani teostatakse 1. uuring polümeraasi ahelreaktsiooni ( PCR) meetodil
·        Ajavahemikus 15.- 21. päevani teostatakse 2. uuring immunofermentanalüüsi meetodil ( ELISA test viiruse antikehadele )
Lähtuvalt laboratoorsete uuringute tulemustest tehakse järgnevad otsused:
·        Kui mõlema uuringu tulemused on kõikide uuritud loomade suhtes negatiivsed, lubatakse kõigi uuringu all olnud karja loomade sissevedu Vene Föderatsiooni.
·        Loomi, kellel kasvõi üks uuringutulemus on osutunud positiivseks, ei ole lubatud Vene Föderatsiooni sisse tuua
·        Kui karantiinis hoitakse loomi, kes on pärit positiivse uuringutulemusega loomaga samast majandist, on ka nende sissevedu Vene Föderatsiooni on keelatud
·        Ajavahemikus 15.03 – 15.11 positiivse tulemuse saanud loomaga samaaegselt karantiinis olevate ent erinevatest majanditest loomade sissevedu Vene Föderatsiooni on keelatud
·        Ajavahemikus 15.11 – 15.03 positiivse tulemuse saanud loomaga samaaegselt karantiinis olevate samast majandist pärit loomade sissevedu Vene Föderatsiooni on keelatud. Teistest majanditest pärit loomade suhtes teostatakse mõlemad eelpooltoodud uuringud teistkordselt. Kui kõikide loomade puhul on tulemused negatiivsed, lubatakse kõigi uuringu all olnud loomade sissevedu Vene Föderatsiooni.
Eelpooltoodud tingimuste täitmist tõendab riikliku järelevalveametniku poolt ekspordisertifikaadile kaasa antav lisa, mis on allkirjastatud ka Vene Föderatsiooni vastava ametniku poolt, kes teostab kontrolli uuringute teostamise ning profülaktiliste meetmete rakendamise üle. Lisas peavad olema välja toodud uuringute teostamise koht, kuupäevad ning kasutatud metoodikad. Samuti peavad olema kirjeldatud meetmed, mis on rakendatud, vältimaks loomade kokkupuudet verd imevate putukatega.
Loomad karantiniseeritakse ning analoogsed uuringud teostatakse teistkordselt Vene Föderatsiooni poolt peale loomade riiki saabumist.

Schmallenbergi haiguse suhtes teostatud uuringute kohta täidetav lisadeklaratsiooni vorm

Viimati uuendatud: 9. Juuli 2019