Language switcher

Vietnam

Ekspordi kavandamisel Vietnamisse palume arvestada järgmisi aspekte:

  • Eestist saab Vietnamisse eksportida tootegruppe, mida hõlmav ekspordisertifikaadi vorm on kooskõlastatud Eesti ja Vietnami vahel. 
  • Nõutav on, et tootmisettevõte oleks Vietnami pädeva asutuse poolt kantud impordiluba omavate ettevõtete registrisse.
  • Eestist saab Vietnamisse eksportida piimapulbrit ja kalatooteid.
  • Saadetisega peab olema kaasas selle nõuetekohasust tõendav sertifikaat. Kaup peab vastama sertifikaadis sätestatud tingimustele.

Piimapulber

Veterinaarsertifikaadi vorm: Piimapulber Vietnamisse (96 KB, DOC) (alates 07.11.2016)

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020