Language switcher

Sa oled siin

EL-i sisese kaubavahetuse üldinfo

Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide vahelist kaubavahetust nimetatakse õigusaktide mõistes ka kauplemiseks. Liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel liiguvad kaubad vabalt, piiril reeglina veterinaar- ja toidukontrolli ei tehta, seega võivad kaubad Eestisse ja siit välja liikuda kõikide rahvusvaheliseks kaubavahetuseks avatud piiripunktide kaudu.

Kui teatud kaupade puhul on veterinaar- ja/või toidukontroll vajalik, siis tehakse seda enne kauba lähetamist lähtekohas või sihtkohas. Sellisteks kaupadeks on ennekõike loomad ning teatud loomsed saadused.

Liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel kehtivad EL-is kõikidele liikmesriikidele reeglina ühtsed veterinaar ja/või toiduohutuse alased nõuded, mille eest vastutavad üldjuhul lähetava liikmesriigi pädev asutus ning kauba tootja ja valdaja. Liikmesriikde vahelisele kaubavahetusele kehtestatud reegleid kohaldatakse ka mõnede EL-i väliste riikide suhtes.

Kuna EL-i mõningates liikmesriikides on levinud sigade Aafrika katk, siis on liimesriikide vahelisel kaubavahetusel väga oluline arvestada sellega seotud kitsendustega

Viimati uuendatud: 17. Aprill 2020