Language switcher

Sa oled siin

EL sisese kaubavahetuse üldinfo

Liikmesriikide vahelist kaubavahetust nimetatakse õigusaktide mõistes ka kauplemiseks. Liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel liiguvad kaubad vabalt, piiri peal reeglina veterinaar- ja toidukontrolli ei tehta- seega võivad kaubad Eestisse ja siit välja liikuda kõikide rahvusvaheliseks kaubavahetuseks avatud piiripunktide kaudu. Kui teatavate kaupade puhul on veterinaar- ja/või toidukontroll vajalik, siis tehakse seda enne kauba lähetamist lähtekohas või sihtkohas. Sellisteks kaupadeks on ennekõike loomad ning teatavad loomsed saadused.

Liikmesriikide vahelisel kaubavahetusel kehtivad EL-s kõikidele liikmesriikidele reeglina ühtsed veterinaar ja/või toiduohutuse alased nõuded, mille eest vastutavad üldjuhul lähetava liikmesriigi pädev asutus ning kauba tootja ja valdaja. Liikmesriikde vahelisele kaubavahetusele kehtestatud reegleid kohaldatakse ka mõnede EL väliste riikide suhtes. Täpsem info on leitav käesoleva teema alajaotustest.  

Kuna EL mõningates liikmesriikides on levinud sigade Aafrika katk, siis on liimesriikide vahelisel kaubavahetusel väga oluline arvestada sellega seotud kitsendustega

Viimati uuendatud: 16. August 2019