Language switcher

Sa oled siin

Impordi üldinfo

Impordina käsitletakse loomade või kauba toomist Euroopa Liidu (EL) välisest riigist Eestisse või mõnda teise liidu liikmesriiki eesmärgiga vormistada see tollis vabasse ringlusse. Kauba esmane päritolu võib olla ka EL-i liikmesriik.

Kui loomad või kaup vormistatakse vabasse ringlusse Eestis või mõnes teises EL-i liikmesriigis, siis on kauba edasine käitlemine lubatud kogu EL-is. Loomade puhul tuleb edaspidi arvestada liikmesriikide vahelisele kaubandusele kehtestatud nõudeid.

Impordil kuuluvad piiri veterinaar- ja toidukontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused, aga ka teatavad mitteloomset päritolu kaubad.

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020