Language switcher

Sa oled siin

Impordi üldinfo

Impordina käsitletakse käesoleva teema kontekstis kauba toomist EL-välisest riigist Eestisse või mõnda teise EL-liikmesriiki eesmärgiga vormistada see tollis vabasse ringlusse; seejuures võib kauba esmane päritolu olla ka EL-liikmesriik.

Kui kaup vormistatakse vabasse ringlusse Eestis või mõnes teises EL- liikmesriigis, siis on kauba edasine käitlemine lubatud kogu EL-s.

Impordil kuuluvad piiri veterinaar- ja toidukontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused, aga ka teatavad mitteloomset päritolu kaubad. Täpsem info on leitav käesoleva teema teistest alajaotustest.

Viimati uuendatud: 15. August 2019