Language switcher

Sa oled siin

Loomad ja loomsed saadused, mille importimiseks puuduvad EL-s ühtsed nõuded

Eestisse imporditavatele loomadele ja loomsetele saadustele, millel puuduvad ühtsed impordi veterinaarnõuded, veterinaarsertifikaadi või muu asjakohase dokumendi taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord. Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 05.06.2007 a käskkirjale nr 77 on kehtestatud veterinaarsertifikaadi või muu asjakohase dokumendi taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord loomadele ja loomsetele saadustele, millele puuduvat ühtsed impordi veterinaarnõuded. Antud korra kehtestamisel on aluseks võetud Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse § 18 lõiked 5 ja 6.

Ülalmainitud dokumentide või sertifikaatide taotlemiseks tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduametile vormikohane taotlus (28.51 KB, PDF). Taotlus menetletakse ameti kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonnas 30 päeva jooksul ning sellele vastatakse kirjalikult. Taotluse menetlemisel võib Veterinaar- ja Toiduamet nõuda täiendavat informatsiooni.

Taotlemise menetlemise tulemusena väljastatakse vastava sertifikaadi eesti- ja ingliskeelne mudel (mudeli koostamisel arvestatakse kauba päritoluriigi või –piirkonna episootilist olukorda ja kauba iseloomu, sertifikaadi üldlevinud sisu- ja vormireegleid) või muu asjakohane dokument. Kui kauba importimisega võib kaasneda oht inimeste ja/või loomade tervisele või ilmnevad muud nõuetele mittevastavust kinnitavad asjaolud, keeldutakse taotluse edasisest menetlemisest.

Viimati uuendatud: 28. Mai 2019