Language switcher

Sa oled siin

Ühendusevälisest riigist EL-i tagasisaadetud EL päritolu loomsed saadused

 1. Tagastatud loomad ja loomsed saadused võivad Euroopa Liitu siseneda ainult läbi tunnustatud piiripunkti (15.43 KB, PDF).
 2. Saadetise eest vastutav isik peab piiripunkti eelnevalt teavitama kaubasaadetise saabumisest (täitma ÜSVD I osa).
 3. Lisaks ÜSVD I osa täitmisele tuleb piiripunktile esitada ka sertifikaadi väljastanud asutuse veterinaarjärelevalveametniku kooskõlastatud tagastatud kauba vastuvõtmise teatis (23.5 KB, DOC) (inglise keelne teatis on leitav siit) (23 KB, DOC).
 4. Piiripunkti veterinaarjärelevalveametnik kontrollib kaubasaadetist  nagu tavapärase impordi korral.
 5. Tagastatud saadetis võib piiripunktist lahkuda ainult otse saatmiseks päritoluettevõttesse või hävitamiseks.
 6. Kaubasaadetisega peab kaasas olema sellele kaubasaadetisele väljastatud sertifikaadi originaal või pädeva järelevalveametniku poolt kinnitatud koopia koos põhjendusega, miks kaup tagasi saadeti. Samuti kaubasaadetise eest vastutava isiku või ühendusevälise riigi pädeva asutuse  garantiikiri, milles kinnitatakse, et kaupa on ladustatud ning transporditud nõuetekohastes tingimustes ning kaupa ei ole vahepeal töödeldud.
  Kõik nimetatud dokumendid jäävad piiripunkti ning vajadusel väljastatakse kaubasaadetise essst vastutavale isikule nende kinnitataud koopiad.
 7. Plommitud konteineri puhul  peab kaubasaadetisega kaasas olema kaubasaadetise vedaja tõend selle kohta, et loomseid saadusi ei ole töödeldud ega kaubasaadetist maha laaditud.
 8. Kaubasaadetise transport impordil on lubatud ainult veterinaarjärelevalve ametniku poolt plommitud konteineris.
 9. Kaubasaadetise jõudmisel päritoluettevõttesse tuleb teavitada selle üle järelevalvet teostavat kohalikku veterinaarkeskust. Veterinaarkeskuse järelevalveametnik eemaldab veovahendilt plommid ning teeb märke kaubasaadetise ettevõttesse saabumise kohta tagastatud kauba vastuvõtmise teatise II osasse.
 10. Tagastatud kauba vastuvõtmise  teatis edastatakse veterinaarkeskuse poolt ÜSVD väljastanud piiripunktile.
  Andmed kaubasaadetise jõudmisest sihtkohta kantakse ka TRACES andmebaasi, tehes ÜSVD-le vastava märke.

Failid:

Tagastamisega nõustumine (23.5 KB, DOC)
Tagastamisega nõustumine (eng) (23 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 28. Mai 2019