Language switcher

Koerad, kassid, valgetuhkrud kaubanduslikul eesmärgil

Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkuru kaubanduslikul eesmärgil (looma müümine, omandiõiguse üleandmine) Eestisse kolmandast riigist peavad olema täidetud järgnevad nõuded:

1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

  • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
  • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

2. Koerad, kassid ja valged tuhkrud peavad läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist kliinilise läbivaatuse, mille teostab pädeva asutuse volitatud veterinaararst ja mille käigus loomaarst tõendab, et kutsikal ei esine haigustunnuseid ja tema seisund on sobiv kavandatud veoks.

3. Loomaga peab kaasas olema veterinaarsertifikaat, mis on vastavuses Euroopa Komisjoni rakendotsuse (EL) 2019/294 lisa 1. osas esitatud näidisega. Sertifikaadile peavad olema kantud saatja, saaja ja looma andmed, mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta.
Sertifikaat antakse välja või kinnitatakse päritoluriigi pädeva asutuse veterinaarjärelevalve ametniku või volitatud veterinaararsti poolt, täidetakse trükitähtedega sisenemise liikmesriigi ja inglise keeles ning kehtib 10 päeva alates väljaandmise päevast.

4. Vaktsineerimine ja antikehade tiiter

4.1) Kui koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on rahuldav.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrus nr 576/2013 jaotab ühendusevälised riigid, nendes riikides valitseva marutaudialase olukorra alusel, gruppidesse. Komisjoni rakendmääruse (EL) nr 577/2013 lisa II, 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, on loetletud need kolmandad riigid, millede marutaudialane olukord loetakse rahuldavaks ning nendest riikidest saabuvatele koertele, kassidele ja valgetuhkrutele esitatavad marutaudialased nõuded on samad kui teistest liikmesriikidest saabuvatele loomadele.

Rahuldava marutaudialase olukorraga kolmandate riikide ja territooriumide nimekiri on leitav siit (229.9 KB, PDF).

Seega peavad kõik loetletud riikidest saabuvad, koerad, kassid ja valgetuhkrud omama kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

  • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
  • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana
  • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V; 
  • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud punktis e osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

4.2) Kui koer, kass või valgetuhkur tuleb Eestisse kolmandast riigist või territooriumilt, kus marutaudialane olukord on mitterahuldav.

Määruse 577/2013 II lisa 2. osas, viimati muudetud määrusega (EL) 2019/1293, loetlemata kolmandatest riikidest (riikide nimekiri on leitav siit (229.9 KB, PDF))  saabuvatel koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab lisaks marutaudi vastasele vaktsineerimisele olema tunnustatud laboratooriumis määratud marutaudi antikehade tiiter. Antikehade tiitrit saab määrata alates 30 päeva möödumisel vaktsineerimisest. Nõuetele vastav tiiter on 0,5 ühikut/ ml või rohkem. Nõuetekohase antitiitri määramise ning liikumise vahe peab olema vähemalt 3 kuud. Test tuleb teha heakskiidetud laboris.

Andmed marutaudi antikehade tiitrimise kohta peavad olema kantud sertifikaadile. Sertifikaadile peab olema lisatud ka nõuetekohase antikehade tiitri määramist tõendav laborvastuse originaal.

Testi ei tule korrata pärast rahuldava tulemuse (0,5 ühikut/ml või rohkem) saamist, tingimusel et loomale tehakse uus vaktsineerimine marutaudi vastu eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Kolmandatest riikidest ei ole lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

5. Ussitõrje koerale

Koerte toomisel Eestisse ei ole nõutav paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje

Koerte viimisel läbi Ühendkuningriigi, Malta, Iirimaa, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi ja sertifikaadi vastavas osas.

6. Tutvu kindlasti ka impordile esitatud üldiste tingimustega ning loomade ja tõumaterjali impordile seatud piirangutega.

Viimati uuendatud: 27. Aprill 2020