Language switcher

Veised, sead, lambad, kitsed ja teised kabiloomad

Kabiloomad õigusaktide mõistes on näiteks veised, sead, lambad ja kitsed; täpsem loetelu loomaliikidest, keda mõistetakse kabiloomade all, on toodud direktiivi 2004/68 I lisas. Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja teiste kabiloomade imporditingimused, sealhulgas impordiks lubatud riigid ja piirkonnad ning veterinaarsertifikaatide näidised on toodud Euroopa Komisjoni määruse nr 206/2010 II peatükis.

 

Viimati uuendatud: 25. Märts 2020