Language switcher

Kalandustooted

Alates 14.12.2019 peavad imporditavad kalandustooted pärinema riikidest/piirkondadest, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse  nr 2019/626 II lisas ning nendega peab olema kaasa sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa II osa A peatükis esitatud näidisele. 

Selliste kalandustoodete puhul, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmandatesse riikidesse neid seal ladustades või ladustamata, tuleb kasutada määruse 2019/628 III lisa II osa B peatükis esitatud sertifikaadi näidist.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 2019/625 artikli 11 lõikele 3, kui kalandustooted imporditakse otse külmveo-, külmutus- või tehaslaevalt, tuleb  kasutada laeva kapteni allkirjastatavat ametliku sertiifikaati, mis vastab määruse 2019/628 III lisa II osa C peatükis esitatud näidisele. 

Siiski võib varem kehtinud näidistele vastavate sertifikaatidega (Euroopa Komisjoni määruse nr 2074/2005 VI lisa IV liide) kalandustooteid importida kuni 13.03.2020 tingimusel, et sertifikaadid on väljastatud enne 14.12.2020. 

Ameerika Ühendriikidest imporditavate kalandustoodetega peab olema kaasas sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni otsuse nr 2006/199 I lisas esitatud näidisele.

 

Viimati uuendatud: 22. Jaanuar 2020