Language switcher

Kalandustooted

Imporditavad kalandustooted peavad pärinema riikidest/piirkondadest, mis on loetletud Euroopa Komisjoni määruse  nr 2019/626 II lisas (väljaarvatud kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod, mis on loetletud I lisas) ning nendega peab olema kaasa sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa II osa A peatükis esitatud näidisele. 

Selliste kalandustoodete puhul, mis on püütud liikmesriigi lipu all sõitva laevaga ja saadetud kolmandatesse riikidesse neid seal ladustades või ladustamata, tuleb kasutada määruse 2019/628 III lisa II osa B peatükis esitatud sertifikaadi näidist.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 2019/625 artikli 11 lõikele 3, kui kalandustooted imporditakse otse külmveo-, külmutus- või tehaslaevalt, tuleb  kasutada laeva kapteni allkirjastatavat ametliku sertiifikaati, mis vastab määruse 2019/628 III lisa II osa C peatükis esitatud näidisele. 

Ameerika Ühendriikidest imporditavate kalandustoodetega peab olema kaasas sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni otsuse nr 2006/199 I lisas esitatud näidisele.

 

Viimati uuendatud: 25. Märts 2020