Language switcher

Mesindussaadused

Mesindussaaduste all mõeldakse mett, masilaspiima ja muid mesindustooteid.

Mesindussaaduste import on lubatud riikidest ja piirkondadest, mis on loetletud Euroopa Komisjoni otsuse nr 2011/163 lisa veerus "riigid" ja mille kohta on veerus "mesi" märgitud "X".

Mesindussaadustega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2016/759 II lisa VII osas toodud näidisele. 

Alates 14.12.2019 peab imporditava mesindussaadusega olema kaasa sertifikaat, mis vastab Euroopa Komisjoni määruse nr 2019/628 III lisa X osas esitatud näidisele. Siiski võib varem kehtinud näidisele vastava sertifikaadiga mesindussaadust importida kuni 13.03.2020 tingimusel, et sertifikaat on väljastatud enne 14.12.2020. 

Viimati uuendatud: 10. Detsember 2019