Language switcher

Piirangud

Kui EL-i välise riigi territooriumil ilmneb või levib mõni loomade haigus või muu nähtus või asjaolu, mis võib kujutada endast tõsist ohtu loomade või inimeste tervisele võtab Euroopa Komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel ja sõltuvalt olukorra tõsidusest, ühe järgmistest meetmetest:

  • peatatakse import asjaomase EL-i välise riigi kogu territooriumilt või mõnest osast ning vajadusel transiitriigiks olevast EL-i välisest riigist;
  • sätestatakse eritingimused asjaomase EL-i välise riigi kogu territooriumilt või selle osast tulevatele loomadele või kaupadele;
  • koostatakse tegelike leidude põhjal asjakohased kontrollinõuded, mis võivad sisaldada inimeste või loomade tervisega seonduvate ohtude eriuuringuid ja tihendatakse sõltuvalt sellise kontrolli tulemustest füüsilisi kontrolle.

Kui sellise kontrolli käigus ilmneb, et looma- või kaubapartii võib osutuda ohtlikuks loomade või inimeste tervisele, võtab pädev asutus viivitamata järgmised meetmed:

  • nimetatud partii peetakse kinni ning kaup suunataksea hävitatamisele, loomad hukkamisele;
  • teisi piiripunkte ja Euroopa Komisjoni teavitatakse viivitamata leidudest ning kauba või loomade päritolust.

Kui riigis või selle piirkonnas, kust imporditavad loomad või loomsed saadused on pärit, ilmneb või levib rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikuks tunnistatud loomataud, zoonoos või muu haigus või looma või inimese tervist ohustav asjaolu, on Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril õigus viivitamata peatada loomade või loomsete saaduste import kõnealusest riigist või selle piirkonnast või piirata loomade või loomsete saaduste edasist kasutamist.

Kehtestatud piirangud avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel ning neist teavitatakse mainitud riigi pädevat järelevalveasutust.

Vaata hetkel kehtivaid piiranguid (28.6 KB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 16. Juuni 2020