Language switcher

Piirangud

Ühendusevälistest riikidest loomade ja loomsete saaduste ühendusse toomisele seatavate piirangute põhimõtted on järgmised:

Kui kolmanda riigi territooriumil ilmneb või levib mõni loomade haigus või muu nähtus või asjaolu, mis võib kujutada endast tõsist ohtu loomade või inimeste tervisele võtab Euroopa Komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel ja sõltuvalt olukorra tõsidusest, ühe järgmistest meetmetest:

  1. peatatakse import asjaomase kolmanda riigi kogu territooriumilt või selle osast ning vajadusel transiitriigiks olevast kolmandast riigist,
  2. sätestatakse eritingimused asjaomase kolmanda riigi kogu territooriumilt või selle osast tulevatele toodetele,
  3. koostatakse tegelike leidude põhjal asjakohased kontrollinõuded, mis võivad sisaldada inimeste või loomade tervisega seonduvate ohtude eriuuringuid ja tihendatakse sõltuvalt sellise kontrolli tulemustest füüsilisi kontrolle.

Kui sellise kontrolli käigus ilmneb, et tootepartii võib osutuda ohtlikuks loomade või inimeste tervisele, võtab pädev veterinaarasutus viivitamata järgmised meetmed:

  • nimetatud partii peetakse kinni ja hävitatakse,
  • teisi piiripunkte ja Euroopa Komisjoni teavitatakse viivitamata leidudest ja toodete päritolust.

Kui riigis või selle piirkonnas, kust imporditavad loomad või loomsed saadused on pärit, ilmneb või levib rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikuks tunnistatud loomataud, zoonoos või muu haigus või looma või inimese tervist ohustav asjaolu, on Veterinaar- ja Toiduameti peadirektoril õigus viivitamata peatada loomade või loomsete saaduste import kõnealusest riigist või selle piirkonnast või piirata loomade või loomsete saaduste edasist kasutamist. Kehtestatud piirangud avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel ning neist teavitatakse mainitud riigi pädevat järelevalveasutust.

Vaata hetkel kehtivaid piiranguid (42 KB, XLS).

Vaata ka:

Mitteloomse toidu import EL-i välistest riikidest

Viited:

Viimati uuendatud: 24. September 2019