Language switcher

Sa oled siin

Teadustegevuseks mõeldud sööt

Tulenevalt „Söödaseaduse „ § 15 lõikest 3 ja põllumajandusministri 10.12.2007 määrusest nr. 149„ Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjalik nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu-ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord“ , tuleb „ Söödaseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud söödalisandi ja seda sisaldavat sööta Eestisse toimetada ning teadustegevuseks kasutada soovival isikul (taotlejal) ,esitada kirjaliku nõusoleku saamiseks  Veterinaar-ja Toiduametile (edaspidi amet) vormikohane kirjalik taotlus. (124.73 KB, PDF)

Kontaktandmed:

Väike – Paala 3
11415, Tallinn
Faks: +372 6211441
E-post: vet@vet.agri.ee

Amet teeb otsuse nõusoleku andmise või keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul arvates
nõuetekohase taotluse saamisest. Otsus saadetakse taotlejale posti teel või elektroonselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019