Language switcher

Sa oled siin

Mikrobioloogiline saaste teatavate riikide teatavates toidukaupades (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus 2017/186)

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/186 puhul on tegemist määruse (EÜ) nr 178/2002 (149.55 KB, PDF) artikli 53 alusel võetud kaitsemeetmega seoses tõsise ohuga rahva tervisele, mida tekitavad teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavates toodetes paljude Salmonella tüvede esinemine.

Määruse (EL) nr 2017/186 sätetega hõlmatud toodete ja riikide kombinatsioonid on leitavad siit. (17.5 KB, DOCX)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2017/186 peavad importimisel olema täidetud järgmised nõuded:

  1. Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Teavitamiseks täidetakse ja esitatakse ühise sisenemisdokumendi (ÜSD) I osa  määratud sisenemiskoha järelevalveametnikule (Teiste EL liikmesriikide määratud sisenemiskohad on leitavad siit). Juhised ÜSD I osa täitmiseks puhul on leitavad siit (19.33 KB, DOCX)
  2. Saadetisega peavad kaasas olema proovivõtu- ja analüüsitulemused ning määruse II lisas esitatud näidisele vastav terviseohutuse sertifikaat, mille on täitnud, allkirjastanud ning kinnitanud päritoluriigi pädeva asutuse volitatud esindaja.
  3. Määratud sisenemiskohas teostatakse dokumentide kontroll kõikide saadetiste suhtes, identsuse ja füüsiline kontroll vastavalt määruse II lisas kehtestatud sagedusele.
  4. Tollivormistuse aluseks on määratud sisenemiskoha järelevalveametniku poolt väljastatud ÜSD II osa.

Failid:

Mikrobioloogiline saaste 2017/186 (17.5 KB, DOCX)

Viimati uuendatud: 29. Mai 2019