Language switcher

Sa oled siin

Kõrgendatud riskitasemega mitteloomne toit (Euroopa Komisjoni määrus 669/2009)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametliku sööda- ja toidukontrolli alased õigusnormid) artikli 15 lõikes 5 on sätestatud, et koostatakse nimekiri mitteloomse sööda ja toidu kohta, mille suhtes kehtib teadaoleva või kujuneva riski alusel ametliku kontrolli kõrgendatud tase ühendusse sisenemise kohas.

Euroopa komisjoni määrusega (EÜ) nr 669/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004, nähakse ette eeskirjad sagedasema ametliku kontrolli kohta, mida tuleb teostada määruse lisas loetletud mitteloomse sööda ja toidu importimisel ühendusse sisenemise kohtades ehk määratud sisenemiskohtades, milledeks Eestis on Luhamaa ja Narva maantee ning Muuga ja Paldiski sadama piiripunktid.  Teiste EL liikmesriikide määratud sisenemiskohad on leitavad siit.

Määruse (EÜ) nr 669/2009 sätetega hõlmatud toodete ja riikide kombinatsioonid on leitavad siit. (31.18 KB, DOCX)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 669/2009 peavad importimisel olema täidetud järgmised nõuded:

1.       Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Selleks täidetakse ja esitatakse ühise sisenemisdokumendi I osa (juhised täitmiseks on leitavad siit (19.33 KB, DOCX)) määratud sisenemiskoha pädevale asutusele (kontaktid on leitavad siit).

2.       Seejärel, enne tollivormistust, esitatakse asjakohased dokumendid ning vajadusel ka kaup määratud sisenemiskoha päevale asutusele, keda eelnevalt on teavitatud.

3.       Ametlikud kontrollid (dokumentide, identsus- ja füüsiline kontroll) viiakse läbi selleks määratud sisenemiskohas.

Lisainformatsioon Euroopa Komisjoni koduleheküljelt

Täiendav info komisjoni määruse 669/2009 rakendamise kohta (PDF)

Viimati uuendatud: 7. August 2019