Language switcher

Sa oled siin

Mükotoksiinid teatavate riikide teatavates toidukaupades (Euroopa Komisjoni määrused 884/2014 ja 2015/949)

A. Euroopa komisjoni määruse (EÜ) nr 884/2014 puhul on tegemist määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 alusel võetud kaitsemeetmega seoses tõsise ohuga rahva tervisele, mida tekitavad teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavates toodetes sisalduvad aflatoksiinid.

Määruse (EÜ) nr 884/2014 sätetega hõlmatud toodete ja riikide kombinatsioonid on leitavad siit (21.58 KB, DOCX).

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 884/2014 peavad importimisel olema täidetud järgmised nõuded:

  1. Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Teavitamiseks täidetakse ja esitatakse ühise sisenemisdokumendi I osa (juhised täitmiseks) (19.43 KB, DOCX) määratud sisenemiskoha päevale asutusele.
  2. Saadetisega peavad kaasas olema proovivõtu- ja analüüsitulemused ning terviseohutuse sertifikaat, mille on täitnud, allkirjastanud ning kinnitanud päritoluriigi pädeva asutuse volitatud esindaja.
  3. Ametlikud kontrollid viiakse läbi määratud sisenemiskohas (dokumentide kontroll) või impordiks määratud tollipunktis (identsus- ja füüsiline kontroll).

B. Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2015/949, millega tunnustatakse teatavates kolmandates riikides tehtud teatavate toiduainete ekspordieelset kontrolli teatavate mükotoksiinide sisalduse suhtes

Määruse (EL) nr 2015/949 sätetega hõlmatud toodete ja riikide kombinatsioonid on leitavad siit (16.99 KB, DOCX).

Vastavalt määrusele (EL) nr  2015/949 peavad importimisel olema täidetud järgmised nõuded:

  • Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Teavitamiseks täidetakse ja esitatakse ühise sisenemisdokumendi I osa (juhised täitmiseks (19.43 KB, DOCX)) määratud sisenemiskoha päevale asutusele.
  • Iga saadetisega peavad kaasas olema:
    • proovide ja analüüside tulemuste aruanne, mis on väljastatud  päritoluriigi pädeva asutuse poolt tunnustatud labori poolt.
    • sertifikaat impordiks EL-i (näidis määruse II lisas), mille on täitnud, kontrollinud ja alla kirjutanud pädeva asutuse esindaja. Sertifikaat kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

 

Viimati uuendatud: 7. August 2019