Language switcher

Sa oled siin

Jaapanist pärit või saadetud toit (Euroopa Komisjoni rakendusmäärus 2016/6)

Õigusakt Kohaldamisala Oht Identsus ja füüsiline kontroll (%) Nõuded dokumentidele Märkused
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2016/6 (361.34 KB, PDF),

5. jaanuar 2016, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 322/2014

NB! Viimane muudatus Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2058

(Määrust kohaldatakse alates 01.12.2017)
Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööt ja toit.

Nimetatud määrus ei hõlma järgmisi tooteid:

  • tooted, mille puhul on saak koristatud ja/või mida on töödeldud enne 11. märtsi 2011;
  • määruse (EÜ) nr 206/2009[1] artikliga 2 hõlmatud loomset päritolu sööda ja toidu isiklikud saadetised;
  • muu kui loomset päritolu sööda ja toidu isiklikud saadetised, mis on mitteärilist laadi ning ette nähtud üksnes eraisikule isiklikuks tarbimiseks ja kasutamiseks. Kahtluse korral lasub tõendamiskohustus saadetise saajal!
Radioaktiivne tseesium-134 ja -137 pisteline Kõikide määrusega (EÜ) nr 2016/6 hõlmatud toidu ja sööda partiidega, mis on pärit või lähetatud Jaapanist, peab kaasas olema kehtiv kinnitus, mis on koostatud määruse III lisas esitatud näidise järgi (kinnituse näidis on leitav siit (1.07 MB, PDF)). Kinnitusele  peab olema alla kirjutanud Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud esindaja või teatud juhtudel Jaapani pädeva ametiasutuse volitatud üksuse volitatud esindaja, kes tegutseb Jaapani pädeva asutuse volituse alusel ja järelevalve all.

Teatud kaupade puhul peab kaasas olema ka proovivõtu- ja analüüsitulemused (määruse 2016/6 artikkel 5).

Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit kõikide määrusega hõlmatud toodete saadetise saabumisest vähemalt kaks tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist. Selleks täidetakse ja esitatakse:

a) mitteloomse toidu puhul ühise sisenemisdokumendi I osa (ÜSD I osa) määratud sisenemiskoha pädevale asutusele.

b) kala ja kalatoodete puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004[2] III lisas sätestatud

ühine veterinaariaalane sisenemisdokument (ÜSVD) tunnustatud piiripunktile

Piiripunktis või määratud sisenemiskohas teostatakse saadetiste suhtes 100% dokumentide kontroll ning pisteline identsuse- ja füüsiline kontroll.

[1] Komisjoni määrus (EÜ) nr 206/2009, 5. märts 2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (ELT L 77, 24.3.2009, lk 1)

[2] Komisjoni määrus (EÜ) nr 136/2004, 22. jaanuar 2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.1.2004, lk 11)

Failid:
Kinnitus (1.07 MB, PDF)

Viimati uuendatud: 30. Mai 2019