Language switcher

Sa oled siin

Lubamatu GMO Hiina riisitoodetes (Euroopa Komisjoni otsus 2011/884)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toitu ega sööta ei tohi viia EL turule, kui selleks ei ole vastavalt nimetatud määrusele antud luba.

2006. ning 2007. aastal leiti mitmetes liikmesriikides Hiinast pärinevaid riisitooteid, mis olid saastunud lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga.

Euroopa komisjoni 22. detsembri 2011 aasta otsusega nr 2011/884/EL sätestati erakorralised meetmed seoses lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga Hiinast pärit riisitoodetes.

Otsuse nr 2011/884/EL sätetega hõlmatud toodete ja riikide kombinatsioonid on leitavad siit (30.5 KB, DOC).

Vastavalt otsusele 2011/884/EL peavad importimisel olema täidetud järgmised nõuded:

  1. Toidukäitlejad või nende esindajad teavitavad Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist järelevalve teostamiseks. Teavitamiseks täidetakse ja esitatakse Ühise sisenemisdokumendi esimene osa.
  2. Saadetisega peavad kaasas olema analüüsiaruande ja terviseohutuse sertifikaadi originaaleksemplar, mille on täitnud, allkirjastanud ja kinnitanud asutuse „Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People`s Republic og China) AQSIQ volitatud esindaja.
  3. Juhul kui toode ei sisalda, ei koosne ega ole toodetud riisist võib analüüsiaruande asendada saadetise eest vastutava ettevõtja avaldusega, et toiduaine ei sisalda, ei koosne ega ole valmistatud riisist.

Failid:

Hiina GMO-piirang (30.5 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 29. Mai 2019