Language switcher

Üldinfo

Üldjuhul teeb Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) Eestis imporditud mitteloomse toidu üle järelevalvet selle sihtkohas (näiteks jaekaubanduses, ladudes, toitlustamisettevõtetes järelevalveplaanide või vihjete/kaebuste alusel) pisteliste kontrollide käigus. Enne, kui ettevõte alustab mitteloomse toidu või sööda importimisega Euroopa Liidu välisest riigist peab ettevõtte teavitama oma tegevusest VTA-d.

Järelevalve käigus on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides tehtud kindlaks, et teatud tooted mõningatest EL välistest riikidest ei vasta alati nõuetele ning seega on Euroopa Komisjoni eestvedamisel kehtestatud neile erinõuded.

Juhul, kui imporditav saadetis kuulub eriotsuse alla suunab Maksu – ja Tolliamet selle piiripunktis või tolli järelevalve all olevas laos enne saadetise vabasse ringlusesse vormistamist  VTA poolt tehtavasse toidukontrolli. VTA kontrollib dokumente, kauba vastavust dokumentidele ning vajadusel võtab ka proovid (laborivastuste selgumiseni peab kontrollitav kaup jääma  vabatsooni ootele).
VTA piiripunktid, kus teostatakse  eriotsuse alla kuuluvate mitteloomse toidu ja sööda toidukontrolli, on olemas Narva  ja Luhamaa maantee piiripunktides ning Muuga ja Paldiski Sadama piiripunktis. Mõnel juhul on lubatud eriotsuste alla kuuluv saadetis viia piirilt tolli järelevalve all olevasse lattu – seal teostab kontrolli saadetise üle asukohajärgne VTA keskuse järelevalveametnik.  
 
NB!
* Saadetised, mis ei kuulu piiril täiendava kontrolli alla läbivad piiril tavapärase tolliprotseduuri Maksu-ja Tolliameti poolt. Kaup peab olema nõuetekohaselt märgistatud ning sellega peavad kaasas olema dokumendid, mis tagavad kauba udentifitseerimise ja jälgitavuse.
* Saadetised, mis kuuluvad impordil erikontrolli alla suunatakse piiripunktis/enne vabasse ringlusse vormistamist Maksu – ja Tolliameti poolt VTA ametnike poole, kes teostavad täiendava toidukontrolli.
 

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019