Language switcher

Sa oled siin

Import Venemaalt, Ukrainast, Valgevenes ja Moldovast

Seoses sigade klassikalise katku ja Aafrika katku levikuga Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas tuleb mitteloomse sööda sisseveol nimetatud riikidest lisaks üldistele nõuetele arvestada ka Veterinaar- ja Toiduameti 12.12.2019 käskkirjaga nr 116 (352.5 KB, PDF) "Täiendavate loomatauditõrje abinõude kehtestamine seoses sigade klassikalise katku ja sigade Afrika katku diagnoosimisega naaberriikides" kehtestatud täiendavate meetmetega:

1. Venemaalt ja Ukrainast on sigade kuumtöötlemata sööda import keelatud kõikidest rajoonidest, kus sigade klassikaline katk või Aafrika katk on diagnoositud viimase kolme aasta jooksul. Seda keeldu ei kohaldata juhul, kui sööt on kuumtöödeldud viisil, mis on piisav eelnimetatud haiguste tekitajate hävitamiseks ning kuumtöötlemine on tõendatud sööda tootja originaaldokumendiga, mis on väljastatud laadimise päeval konkreetsele kaubasaadetisele. Nimetatud dokumenti võib impordiloa taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul esitatakse originaaldokumendi skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti aadressilt või lisatakse dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.

2. Valgevene oblastitest ja Moldova rajoonidest, kus sigade klassikaline katk või Aafrika katk on diagnoositud viimase kolme aasta jooksul, on sööda import keelatud. Kui sööt on pärit muust piirkonnast, peab Valgevene või Ukraina pädev asutus seda tõendama sööda laadimise päeval väljastatud originaaldokumendiga, mis liigub koos kaubasaadetisega. Nimetatud dokumenti võib impordiloa taotlemisel eelnevalt esitada ka e-posti teel, sellisel juhul esitatakse originaaldokumendi skaneeritud koopia importija avalikult/ametlikult e-posti aadressilt või lisatakse dokumendile importija seadusliku esindaja digitaalallkiri.

3. Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast ja Moldovast on keelatud mitteloomse sööda sissevedu isiklikuks otstarbeks (näiteks segasööt koduses majapidamises peetavate loomade söötmiseks). Siiski ei kohaldata seda keeldu sööda suhtes, mis on müügipakendis ja mõeldud kalade söötmiseks.

Viimati uuendatud: 12. Detsember 2019