Language switcher

Sa oled siin

Kõrgendatud riskitasemega sööt

Tulenevalt Söödaseaduse § 16 lõikest 5  teostatakse imporditava mitteloomse sööda nõuetekohasuse kontrolli määrustega 669/2009 ja 2015/175 ning otsusega 2011/884 ettenähtud juhtudel üksnes selleks määratud piiripunktis või järelevalve teostamisekohas või Maksu- ja Tolliameti järelevalve all olevas kohas enne vabasse ringlusse lubamist.

Järelevalvet teostatakse koostöös tolliga ning lisaks dokumentide ja identsuse kontrollile võidakse teostada ka füüsilist kontrolli (sh. proovide võtmist). Proovide võtmisega kaasneb reeglina kauba kinnipidamine kuni laborvastuste saamiseni.      
Kui ametlikud kontrollid kinnitavad kauba nõuetekohasust, väljastavad Veterinaar-ja Toiduameti (VTA) järelevalveametnikud sellekohase ametliku dokumendi ( ühise sisenemisdokumendi II osa või otsuse sööda nõuetekohaseks tunnistamise kohta), mis on aluseks vabasse ringlusse vormistamiseks tollis.
Mitteloomse sööda mittenõuetekohasuse avastamisel teevad järelevalveametnikud otsuse/ettekirjutuse kauba edasise käitlemise kohta.               
Vastavalt Söödaseaduse §16 lõikele 5 tuleb kõrgendatud riskiastmega mitteloomse sööda importimisest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit ette vähemalt 24 tundi. Enne tollivormistust esitatakse asjakohased dokumendid ning vajadusel ka kaup juba eelnevalt teavitatud järelevalve teostamise kohale.
Käesoleva artikliga hõlmatud sööda importimisest eelnev teavitamine ja kontrollimine toimub samadel põhimõtetel kui teatava mitteloomse toidu importimisel
 

 

Viimati uuendatud: 24. Oktoober 2019