Language switcher

Sa oled siin

Mitteloomse toidu import

Ettevõte, kes soovib alustada mitteloomse toidu importimist Euroopa Liidu välisest riigist peab teavitama oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA). Täpsemat infot teavitamise kohta leiab siit.


Üldiselt vormistatakse mitteloomne toit Eestis vabasse ringlusesse Maksu– ja Tolliameti tollikontrolle läbiviiva ametniku poolt. Järelevalvet imporditud mitteloomse toidu üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet pisteliste kontrollide käigus jaekaubanduses, ladudes, toitlustamisettevõtetes järelevalveplaanide või vihjete/kaebuste alusel.


Kõrgendatud kontrolli alla kuuluva mitteloomse toidu import

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid on oma järelevalve käigus teinud kindlaks, et teatud mitteloomsed toidud mõningatest EL välistest riikidest ei vasta EL-s kehtestatud nõuetele ja võivad ohustada inimese tervist. Euroopa Komisjoni eestvedamisel on lisatud need tooted enne EL-s vabasse ringlusesse vormistamist kõrgendatud või erikontrolli alla.  Kõrgendatud või erikontrolli all olek tähendab seda, et need tooted peavad lisaks tollikontrollile läbima ka ametliku toidukontrolli, mida teostatakse piiripunktis asuvas selleks volitatud pädevas asutuses. Eestis teostatakse ametlikku toidukontrolli VTA piiripunktis, mis asuvad Narva ja Luhamaa maantee piiripunktides ning Muuga ja Paldiski Sadama piiripunktides.
Juhul, kui imporditav toidusaadetis kuulub kõrgendatud või erikontrolli alla piiripunktis, peab saadetise eest vastutav isik (importija) esitama selle kohta eelteavituse vähemalt 1 tööpäev enne kauba saabumist VTA piiripunkti. Eelteavitusena esitatakse läbi andmebaasisüsteemi TRACES NT ühtne sisseveodokument (Common Health Entry Document, CHED-D).


Selleks, et läbi andmebaasisüsteemi TRACES NT eelteavitust esitada peab saadetise eest vastutav ettevõte olema registreeritud TRACES NT-s ja ettevõtte esindaja (kes esitab eelteavituse) peab omama sellele ligipääsu.
Juhend, kuidas taotleda ligipääsu andmebaasisüsteemile TRACES NT ning siduda ettevõtte esindaja konto (isikupõhine)  ettevõtte kontoga on leitav siit (1.84 MB, PDF). Samast juhendist leiab ka info ühtse sisseveodokumendi (CHED-D) koostamise kohta TRACES NT-s.

 

Täpsemat informatsiooni kõrgendatud kontrolli alla kuuluvate mitteloomsete toitude impordi kohta teatud riikidest leiab siit.

 

NB!
* Saadetised, mis ei kuulu piiril täiendava kontrolli alla läbivad piiril tavapärase tolliprotseduuri Maksu-ja Tolliameti poolt. Kaup peab olema nõuetekohaselt märgistatud ning sellega peavad kaasas olema dokumendid, mis tagavad kauba identifitseerimise ja jälgitavuse.

* Saadetised, mis kuuluvad impordil erikontrolli alla suunatakse piiripunktis/enne vabasse ringlusse vormistamist Maksu – ja Tolliameti poolt VTA ametnike poole, kes teostavad täiendava toidukontrolli.

Viimati uuendatud: 3. Märts 2020