Language switcher

Sa oled siin

Kontrollitoimingute eest tasumine

Kõrgendatud ja erikontrolli alla kuuluva toidu importimisel Euroopa Liitu (tooted, millele teostatakse õigusaktidest tulenevalt ametlik kontroll piiripunktis) on vastavalt toiduseaduse § 493 lõikele 6 toidukäitleja (importija) kohustatud tasuma iga kontrolli kuuluva saadetise eest järelevalvetasu tunnitasuna.
Juhul, kui võetakse ametliku kontrolli käigus ka labori proov, lisandub tunnitasule analüüside maksumus.

Toidujärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestab igaks aastaks maaeluminister määrusega. 2020. aastal on tunnitasu määraks 23,48 eurot


NB!
Vastavalt toiduseaduse § 49´4 lõikele 4 on toidukäitleja (importija) kohustatud tasuma toidujärelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Veterinaar- ja Toiduameti poolt esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.

Täpsem info järelevalvetasude kohta on leitav siit.

Viimati uuendatud: 5. Märts 2020