Language switcher

Teatavatest kolmandatest riikidest pärinevad põllumajandustooted (seened, metsamarjad; Euroopa Nõukogu määrused 733/2008 ja 1635/2006)

Radioaktiivsuse oht


1986. aastal Tšernobõlis toimunud tuumaavarii tagajärjel paiskus keskkonda ülemäära suures koguses radioaktiivset ainet. Seetõttu on antud piirkondadest pärit teatud põllumajandussaadustele kehtestatud impordil Euroopa Liitu erinõuded.

Pärast Tšernobõli tuumaelektrijaamas toimunud avariid  võib vastavalt määrustele nr 733/2008, 1635/2006 ja 1609/2000 teatud riikidest (Venemaa, Ukraina, Valgevene jt) pärinevaid teatud tooteid importida Euroopa Liitu ainult juhul kui on täidetud järgnevad nõuded:

  • Toidukäitleja või tema esindaja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit kõikide määrusega hõlmatud toodete saadetise saabumisest vähemalt üks (1) tööpäeva enne saadetise tegelikku kohalejõudmist määratud sisenemiskohta. Selleks täidab ja esitab käitleja ühise sisenemisdokumendi  (CHED-D) ametlikku kontrolli teostavale piiripuktile.


CHED-D esitatakse läbi andmebaasisüsteemis TRACES NT. Juhend, TRACES NT-s konto loomise ja CHED-D esitamise kohta on leitav siit (1.84 MB, PDF)

 

  • Iga saadetisega peab olema kaasas:

- põllumajandustoodete ekspordisertifikaat *(näidis – Komisjoni määrus nr 1635/2006 III Lisa).

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1635/2006 loetletud tooteid võib deklareerida Euroopa Liidus vabasse ringlusse ainult  selleks nimetatud piiripunktis.

*seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikust tingitud võimalike probleemidega originaalsertifikaatide esitamisel, võib kooskõlas Euroopa Komisjoni määruse 2020/466 artikliga 4 (muudetud komisjoni rakendusmäärusega 2020/714) sertifikaadi originaali esitada piiripunktile hiljem. Originaali asendab saadetise kontrollimisel  EL välise riigi pädeva asutuse poolt TRACES-s vormistatud elektrooniline sertifikaat või originaalsertifikaadi skaneeritud koopia, mis on piiripunktile saadetud vastava EL välise riigi keskse pädeva asutuse ametlikult e-posti aadressilt. Saadetise eest vastutav isik peab piiripunktile esitama kinnituse, et konkreetse sertifikaadi originaal esitatakse piiripunktile kohe, kui see on tehniliselt võimalik. Antud erisus kehtib kuni 01.08.2020 ning selle rakendamisel arvestatakse loomade ja kaupade mittevastavuste riske ning ettevõtjate suhtes varasemalt tehtud ametlike kontrollide tulemus

Viimati uuendatud: 10. Juuni 2020