Language switcher

Sa oled siin

Koerad, kassid ja valgetuhkrud müümise või muul moel üleandmise eesmärgil

Koerte, kasside ja valgetuhkrute viimisel teise liikmesriiki nende müümise või muul moel üleandmise eesmärgil (näiteks kinkimine või muul viisil omaniku vahetumine), peavad olema täidetud järgnevad nõuded:

1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

  • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
  • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

2. Loomaga kaasas peab olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, looma mikrokiibi number, andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta (v.a. vaktsineerimata alla 12 nädalased kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad), andmed kliinilise ülevaatuse teostamise kohta ning vajadusel andmed koera ussitõrje kohta.

3. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Liikumise ajal vaktsineerimine peab olema kehtiv.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

  •     vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
  •     lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
  •     volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
  •     lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
  •     vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
  •     korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Liikmesriigid võivad lubada kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate noorte koerte, kasside ja valgetuhkrute kaubanduslikku liikumist, kui neil on kaasas lemmikloomapass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega, või, kui nad on koos oma emaga, kellest nad on ikka veel sõltuvad. Paljud liikmesriigid seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid (vaata punkt 7).

4. Ussitõrje koerale.

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale, Soome või Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

5. Koerad, kassid ja valged tuhkrud peavad läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist kliinilise läbivaatuse, mille teostab pädeva asutuse volitatud veterinaararst ja mille käigus loomaarst tõendab, et kutsikal ei esine haigustunnuseid ja tema seisund on sobiv kavandatud veoks.

6. Koerte, kasside ja valgete tuhkrutega kaasas peab olema päritoluriigi veterinaarjärelevalve ametniku poolt väljastatud veterinaarsertifikaat, mis on koostatud vastavalt Direktiivi 92/65 lisa E 1.osas esitatud näidisele ning vormistatud liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavas elektroonilises infosüsteemis TRACES süsteemi kaudu. Sertifikaat kehtib 10 päeva alates ametliku veterinaararsti poolt allkirjastamise kuupäevast.

Veterinaarsertifikaadi saamiseks tuleb esitada Veterinaar- ja Toiduameti asukohajärgsele keskusele taotlus sertifikaadi saamiseks (est (88.5 KB, DOC), eng (92 KB, DOC), rus (94 KB, DOC)).

Taotluse saab esitada ka Maaeluministeeriumi Kliendiportaali kaudu asukohajärgsele keskusele. Taotluse esitamise juhendvideot vaata siit.

Veterinaarkeskuste kontaktid: https://vet.agri.ee/et/kontakt-ametist/keskuste-kontaktid-ja-vastuvotuajad

7. Paljud liikmesriigid ei luba kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitte omavate noorte koerte, kasside ja valgetuhkrute kaubanduslikku liikumist ning seega on vajalik ennem reisile asumist veelkord kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.

EL-i riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-anim...

Juhul, kui sihtliikmesriik lubab marutaudi vastu vastsineerimata noorte loomade kaubanduslik liikumine oma territooriumile, siis need loomad võivad olla:

  1. vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või
  2. 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv

Selliste loomade liikumine peab toimuma kas otsereisiga või läbi selliste riikide territooriumi, kuhu on lubatud marutaui vastu vaktsineerimata noorte loomade sissetoomine.

7.1. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib koos emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

7.2. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud või EL-i lemmiklooma passiga kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata loomade deklaratsioon (15.93 KB, DOCX), mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

Viimati uuendatud: 6. Mai 2020