Language switcher

Sa oled siin

Loomsed kõrvalsaadused

Veterinaarnõuded loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete viimisel teise EL liikmesriiki peab arvestama nõuetega, mis on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1069/2009 ja Euroopa Komisjoni määruses nr 142/2011

Kui teise liikmesriiki riiki tahetakse viia 1. või 2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi (nt korjused, sõnnik jm) või nendest saadud tooteid (lihakondijahu, töödeldud rasv jm), on vaja selleks esmalt sihtriigi nõusolekut. Sihtriigi nõusolekut ei ole vaja 3. kategooria loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete (kalajahu, sulejahu jms) ega erandina ka töödeldud sõnniku puhul. Sihtriigi nõusoleku taotlemiseks koostab ja esitab viimisest huvitatud isik vastava avalduse (PDF) selle riigi pädevale järelevalveasutusele, kuhu saadetist soovitakse viia. Avalduse koopia tuleb edastada teadmiseks ka VTA-le.

Saadetise viimisel teise liikmesriiki tuleb ettevõtte esindajal koostada Euroopa Liidu ühtses arvutisüsteemis TRACES iga saadetise kohta DOCOM nimeline kaubadokument, millega informeeritakse nii päritoluriigi kui sihtriigi pädevat asutust ja sihtettevõtet.  

Erinõuded on töötlemata sõnniku puhul, kui saadetisega peab olema kaasas järelevalveasutuse koostatud ja kinnitatud terviseohutusetõend ning tuleb arvestada piiranguid ja tingimusi, mis on toodud Euroopa Komisjoni nr 142/2011 XI lisas.                                                       
 

Files: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
11.06.2019 - 12:37PDF icon korvalsaaduse_avaldus.pdf237.03 KBpdf
Viimati uuendatud: 11. Juuni 2019