Language switcher

Mesilased ja kimalased

Veterinaarnõuded mesilaste ja kimalaste viimisel teise EL liikmesriiki on kinnitatud põllumajandusministri 21.10.2008 määrusega nr 99 „Veterinaarnõuded muude loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel“.


Teise liikmesriiki võib toimetada üksnes mesilase liigist apis melifera ja kimalase liigist Bombus spp., kes vastab järgmistele veterinaarnõuetele:

  1. mesilane või kimalane pärineb piirkonnast, mille suhtes ei ole loomade liikumisele kehtestatud kitsendusi ameerika haudmemädaniku esinemise tõttu;
  2. mesilase või kimalasega on kuni sihtkohani kaasas veterinaarsertifikaat, mis vastab Euroopa nõukogu direktiivi 92/65 E lisa 2. osas toodud näidisele. Arvestama peab ka üldiste nõuetega.
Viimati uuendatud: 6. Mai 2020