Language switcher

Sa oled siin

Koerad, kassid, valgetuhkrud

Selleks et tuua kassi, koera, või valgetuhkuru kaubanduslikul eesmärgil (looma müümine, omandiõiguse üleandmine) Eestisse teisest liikmesriigist peavad olema täidetud järgnevad nõuded:

1. Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

Nõuded mikrokiibile:

  • mikrokiip peab vastama ISO-standardile 11784 ja neis tuleb kasutada HDX- või FDX-B-tehnoloogiat ning
  • mikrokiipi peab saama lugeda ISO-standardile 11785 vastava lugemisseadme abil.

Juhul kui mikrokiip ei vasta nimetatud standarditele, peavad reisijal olema kaasas selle kontrollimiseks vajalikud vahendid.

2. Loomaga kaasas peab olema Euroopa Liidu lemmikloomapass, mille väljastas volitatud loomaarst. Passi peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, looma mikrokiibi number, andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta (v.a. vaktsineerimata alla 12 nädalased kutsikad, kassipojad ja valgetuhkru pojad), andmed kliinilise ülevaatuse teostamise kohta ning vajadusel andmed koera ussitõrje kohta.

3. Koerad, kassid, valgetuhkrud peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Liikumise ajal vaktsineerimine peab olema kehtiv.

Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

  • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
  • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
  • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi osasse V;
  • lemmikloomapassi osasse V märgitud vaktsineerimine toimus pärast lemmikloomapassi III osas märgitud mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
  • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi osasse V;
  • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal.

Teistest EL-i liikmesriikidest on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile (vaata punkt 7).

4. Ussitõrje koerale.

Koerte toomisel Eestisse ei ole nõutav paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje.

Koerte viimisel läbi Ühendkuningriigi, Malta, Iirimaa, Soome ja Norra tuleb nendele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi vastavas osas.

5. Koerad, kassid ja valged tuhkrud peavad läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist kliinilise läbivaatuse, mille teostab pädeva asutuse volitatud veterinaararst ja mille käigus loomaarst tõendab, et kutsikal ei esine haigustunnuseid ja tema seisund on sobiv kavandatud veoks.

6. Koerte, kasside ja valgete tuhkrutega kaasas peab olema päritoluriigi veterinaarjärelevalve ametniku poolt väljastatud veterinaarsertifikaat, mis on koostatud vastavalt Direktiivi 92/65 lisa E 1.osas esitatud näidisele ning vormistatud liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavas elektroonilises infosüsteemis TRACES süsteemi kaudu. Sertifikaat kehtib 10 päeva alates ametliku veterinaararsti poolt allkirjastamise kuupäevast.

7. Teistest EL-i liikmesriikidest (k.a. Andorra, Šveits, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatikani Linnriik ja Norra) on lubatud kehtivat marutaudi vaktsineerimist mitte omavate noorte kasside, koerte ja valgetuhkrute kaubanduslik liikumine Eesti territooriumile.

Need loomad võivad olla:

1. vähem kui 12 nädala vanused ja marutaudi vastu vaktsineerimata või

2. 12-16 nädala vanused ning marutaudi vastu vaktsineeritud, kuid marutaudi vaktsineerimine ei ole veel kehtiv.

Selliste kehtivat marutaudivastast vaktsineerimist mitteomavate lemmikloomade sissetoomine on lubatud ainult siis kui sihtliikmesriik on Eesti. Juhul kui liikumise ajal läbitakse teisi EL liikmesriigid , siis tuleb eelnevalt välja selgitada vastava sihtriigi nõuded, kuna selliste loomadega liikumise lubamine on jäetud iga liikmesriigi pädevusse.

EL-i riikide otsused marutaudivastase vaktsineerimise erandi kohaldamise kohta on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehelt: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-anim...

7.1. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib koos emaga, kellest nad on veel sõltuvad, peab emaga kaasasoleva identifitseerimisdokumendi järgi olema võimalik kindlaks teha, et ema on enne poegimist saanud marutaudivastase vaktsineerimise, mis vastab kehtivusnõuetele.

7.2. Juhul kui vaktsineerimata loom reisib ilma emata, peab sertifikaadile olema lisatud või EL-i lemmiklooma passiga kaasas looma omaniku või tema poolt volitatud isiku allkirjastatud vaktsineerimata loomade deklaratsioon (15.93 KB, DOCX), mis tõendab, et loomadel ei ole olnud alates sünnist kuni mittekaubandusliku transpordi hetkeni kokkupuuteid marutaudile vastuvõtlikku liiki kuuluvate metsloomadega.

Viimati uuendatud: 6. Mai 2020