Language switcher

Loomsed kõrvalsaadused

Veterinaarnõuded loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete toomisel teisest EL liikmesriigist peab arvestama nõuetega, mis on toodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1069/2009 ja Euroopa Komisjoni määruses nr 142/2011.

Kui teisest liikmesriigist tahetakse tuua 1. või 2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi (nt korjused, sõnnik jm) või nendest saadud tooteid (lihakondijahu, töödeldud rasv jm), on vaja selleks esmalt VTA nõusolekut; nõusolekut ei ole vaja 3. kategooria loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete (kalajahu, sulejahu jms) ega erandina ka töödeldud sõnniku puhul. Nõusoleku taotlemiseks koostab ja esitab toomisest huvitatud isik vastava avalduse (PDF) VTA-le. Avalduse koopia tuleb edastada teadmiseks ka lähteriigi pädevale asutusele.

Saadetise toomisel teisest liikmesriigist tuleb ettevõtte esindajal koostada Euroopa Liidu ühtses arvutisüsteemis TRACES iga saadetise kohta DOCOM nimeline kaubadokument (PDF), millega informeeritakse nii päritoluriigi kui sihtriigi pädevat asutust ja sihtettevõtet. 

Erinõuded on töötlemata sõnniku puhul, kui saadetisega peab olema kaasas järelevalveasutuse koostatud ja kinnitatud terviseohutusetõend ning tuleb arvestada piiranguid ja tingimusi, mis on toodud Euroopa Komisjoni nr 142/2011 XI lisas.                                                       

Viimati uuendatud: 12. Veebruar 2020