Language switcher

Sa oled siin

Toodetele avatud turud

Põllumajandusloomi ning loomset päritolu toodete ekspordi kavandamisel Euroopa Liidu välistesse riikidesse on soovitav arvesse võtta järgmisi aspekte, vältimaks võimalikke ootamatuid komplikatsioone kauba saatmisel ning sellest tingitud majandusliku kahju tekkimist ettevõttele:

• Eksportimisel peab kaubaga kaasas olema sertifikaat, mida väljastatakse asukohajärgse Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikes keskustes.
Mitmete riikidega on kooskõlastatud kindlad sertifikaadivormid, mida on nõutav kasutada kaupade ekspordil. Nende riikide loetelu koos sertifikaatide loeteluga on leitav vasakul olevas alamenüüs. Sertifikaatides on kajastatud nõuded, milledele peavad ettevõtte tootmistingimused ning tooted vastama.
On siiski ka mitmeid riike, mis ei nõua kauba eksportimisel kooskõlastatud sertifikaadivormi kasutamist vaid aktsepteerivad Veterinaar- ja Toiduameti poolt välja töötatud sertifikaadi vormi. Seetõttu soovitame juhul, kui soovite alustada eksporti mõnda riiki, mis pole avatud turgude hulgas loetletud, pöörduda oma asukohajärgse piirkondliku keskuse vastava valdkonna spetsialisti poole konsultatsiooni saamiseks.

• Mitmed riigid nõuavad, et kauba päritoluriik ja/või tootmisettevõte oleks kantud kauba sisseveoluba omavate riikide/ettevõtete registrisse. Seetõttu soovitame ekspordi kavandamisel sellise nõude olemasolu kontrollimiseks konsulteerida asukohajärgse piirkondliku keskuse vastava valdkonna spetsialistiga.

• Mitmed riigid nõuavad lisaks kaubaga kaasas olevale sertifikaadile, et kohapealsel importijal oleks impordiluba, teostatud kaubagrupi laboratoorsed uuringud ja/või täidetud muud tingimused, mis on vajalikud kauba sisseveo lubamiseks. Soovitame seetõttu ekspordi kavandamisel täpsustada sihtriigis asuva äripartneriga, kas vajadus nende järgi on olemas ning vastavad tingimused täidetud.

• Mitmed riigid nõuavad kauba transiidil läbi enda territooriumi transiidiloa olemasolu. Seetõttu soovitame saadetise marsruudi kavandamisel konsulteerida kohajärgse piirkondliku keskuse vastava valdkonna spetsialistiga.

Viimati uuendatud: 12. Juuni 2020