Language switcher

Sa oled siin

Transiidi üldinfo

Loomade ja loomsete saaduste transiidile kehtestatud tingimused on sätestatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse §-s 36.

Käesolevas artiklis käsitletakse transiidina kauba liikumist ühest EL-välisest riigist teise või samasse EL-välisesse riiki läbi Eesti ja/või mõne muu EL-liikmesriigi. Transiidil kuuluvad piiri veterinaar- ja toidukontrolli alla reeglina kõik loomad ja loomsed saadused. Transiit võib toimuda otse või läbi vastavat tegevusluba omava tollilao. Loomade ja loomsete saaduste otsetransiit ning loomsete saaduste transiit lattu/laost välja peab toimuma 30 päeva jooksul. Ladustamine iseenesest ei ole ajaliselt piiratud, küll aga ei tohi ladustamise ajal teha kaubaga muid toiminguid, kui on vajalikud kauba hoidmiseks ja säilitamiseks ettenähtud tingimustel. Loomade ja loomsete saaduste transiit nii sisse kui välja võib toimuda üksnes tunnustatud piiripunktide kaudu ning selleks peab loa andma piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik.

Loomade ja loomsete saaduste transiit on lubatud riikidest või nende osadest, kust on lubatud nende import. Samuti tuleb arvestada muude transiiditingimustega (näiteks transiitsertifikaadi olemasolu värske liha, loomasoolte, zelatiini ja kollageeni transiidil), mis on toodud antud kauba importi reguleerivates õigusaktidest. Täpsem info on leitav impordi teema alajaotusest.

Transiidist tuleb vastava piiripunkti veterinaarjärelevalvet vähemalt 24 tundi ette teavitada. Piiripunktis teostatakse kaubasaadetise suhtes dokumentide ja identsuse kontroll; kontrolli tulemuste kohta väljastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik vastavasisulise dokumendi (ÜSVD), mis peab kaubasaadetisega kaasa liikuma. Täiendava info saamiseks on otstarbekas pöörduda selle piiripunkti veterinaarjärelevalve poole, mille kaudu kaup EL-i siseneb või siit lahkub.

Veterinaarjärelevalve toimingute eest, mida transiitkauba kontrollimisel tehakse, võetakse võetakse veterinaarjärelevalve tasu (39 KB, XLS).

 

Viimati uuendatud: 16. August 2019