Language switcher

Sa oled siin

Silokonservantide kasutamisest

1) Alates käesoleva aasta maist ei tohi enam kasutada silokonservanti Lactobacillus pentosus DSM 14025 vastavalt määrusele (EL) nr 81/2012 Enne mai kuud nimetatud silokonservandiga valmistatud silo võib kasutada kuni varude lõppemiseni. Keeld põhineb Euroopa Toiduohutusameti poolt antud hinnangul, et nimetatud silokonservant võib põhjustada ohtu inimeste kui ka loomade tervisele, kuna on resistentne kolme inimravis ja veterinaarias kasutatava antibiootikumi suhtes.

2) Euroopa Komisjon võttis vastu määruse, millega alates 19. juunist 2013 kõrvaldatakse turult ning seejärel kustutatakse söödalisandite registrist teatud silokonservandid. Nendest silokonservantidest valmistatud silode söötmine on lubatud kuni 19. juuni 2014. aastani.  Kõne all olevate silokonservantide nimekiri on toodud Euroopa Komisjoni määruse lisas (EL) nr451/2012.

Nimetatud silokonservantide kasutamise keelustamine tuleneb sellest, et söödalisandi tootjad ei ole esitanud taotlust koos asjakohase toimikuga lisandi hindamiseks ja taaslubamiseks ning Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ei ole saanud hinnata nende toodete mõju ja ohutust.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019