Language switcher

Sa oled siin

Teavitamine

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist!

Majandustegevusteate esitamise hetkest peab olema täidetud kõik nõuded, millised veoettevõttele kohalduvad (sobivad veovahendid, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne.) Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, võib ta toidu käitlemisega alustada.

Majandustegevusteate vormid leiate siit.

Majandustegevusteate saab esitada:

  • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • digiallkirjastatult e-posti või posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
  • notari kaudu.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTA-le teada anda. Kui otsustatakse loobuda toiduveoteenuse pakkumisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTA-d teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Muudatustest teavitamise, tegevuse lõpetamise või peatamise korral  tuleb teavitamise avaldus esitada sellele regiooni keskusele, kellele esitati esmane teavitamise avaldus.

Teavitamise avalduse registreerimise hetkest Veterinaar- ja Toiduametis loetakse ettevõte teavitatuks ja andmed ettevõtte kohta kantakse teavitatud veoettevõtete nimekirja.

Tegevusest teavitanud ettevõtted leiate avalikust andmebaasist.

Erisus 1

Eestis tegutsevad tegevusloaga/teavitatud toidu käitlejad, kes kasutavad oma ettevõttes käideldud toidu veoks  veovahendit ning ei paku veoteenust teisele käitlejale, ei kuulu toiduveoettevõttena teavitamisele. Nimetatud ettevõtetele kuuluvate veokite vastavust kehtivatele veonõuetele, hinnatakse järelevalvetoimingute käigus ja toidu käitlejal on kohustus kajastada toiduveoga seotud küsimusi oma ettevõtte enesekontrolliplaanis.

Erisus 2

Vedukautod (nina) ei kuulu teavitamisele aga teavitamisele kuuluvad nt. haagised, poolhaagised jne.

Viimati uuendatud: 24. Märts 2020