Language switcher

Sa oled siin

templiitide test


  • Haridustee katkestajate osakaalu vähenemine 11%ni vanusegrupis 18–24 (põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavad noored)
  • Noorte õpetajate (kuni 30-aaastaste) osakaalu kasv üldhariduskoolides 12,5%ni.
  • Kolmanda taseme haridusega 30–34-aastaste inimeste osakaalu kasv 40%ni.
  • Täiskasvanute (25–64-aastaste) elukestvas õppes osalemise määra suurenemine.
  • Teadus- ja arendustegevuse kogukulutuste kasv 2%ni SKPst.

 

Viimati uuendatud: 25. November 2013