Language switcher

Sa oled siin

Avalikud üritused

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega ning see on tegevus, millest tuleb Veterinaar- ja Toiduametit teavitada.

Selleks tuleb esitada majandustegevusteade piirkondlikule keskusele

  1. ajutisest jaemüügist/toitlustamisest tuleb teavitada seda keskust, kus tegevus toimub
  2. teisaldatavast jaemüügist/toitlustamisest tuleb teavitada keskust, kus asub ettevõtte juriidiline aadress

Rohkem infot tegevuse teavitamise kohta leiab siit.

Ajutine jaemüük, toitlustamine

Teisaldatav jaemüük, toitlustamine

Toidu müük/valmistamine kestab kuni 3 kuud

  • toidu müük/valmistamine toimub ühel müügialal
  • teavitada tuleb igast üritusest eraldi
  • teavitamisel tuleb märkida tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad

On liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksus (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm)

  • teavitada tuleb üks kord tegevuse alustamisel ettevõtte juriidilise aadressi järgi
  • teavitada tuleb igast käitlemisüksusest 
  • teavitamisel tuleb märkida ainult tegutsemise alguse kuupäev

Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse eritemperatuuri vajava toidu käitlemise eesmärgil püsivalt ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning peab omama tegevusluba.

Avalikul üritusel oma kodus valmistatud toidu turustamiseks peab käitleja olema teavitatud ka kui eraelamus toidu valmistaja.

Viimati uuendatud: 10. Juuli 2019