Language switcher

Sa oled siin

Eraelamus ehk koduköögis toidu valmistamine

Eraelamus toidu käitleja on füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb turustamise eesmärgil regulaarse toidu valmistamisega kohas, mida põhiliselt kasutatakse eraelamuna.

Eraelamus toidu käitlemise kohtadeks loetakse ehitisi/rajatisi/ruume, mida kasutatakse peamiselt eraelamuna (nt eramaja köök ja selle juurde kuuluv kelder, abiköök, suve- ja väliköök). Juhul kui ruumid on toidu käitlemiseks spetsiaalselt kohaldatud, siis ei ole enam tegemist toidu käitlemisega eraelamus. 

Nõuded eraelamus toidu käitlemisele on  leitavad juhendis "Toidu käitlejale, kes tegeleb eraelamus toidu regulaarse valmistamisega turule viimise eesmärgil (798.66 KB, PDF)".

Käitleja on kohustatud kontrollima toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust. Käitlejal peab olema muuhulgas koostatud ka enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaani koostamisel on abiks "Enesekontrolliplaani koostamise juhend eraelamus toidu käitlemisel". (1.06 MB, PDF)

Käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja!

Tegevusest teavitamine, tegevusluba

Eraelamus toidu käitlemine on tegevus, millest tuleb Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikku keskust teavitada. Rohkem infot teavitamise kohta leiab siit.

Erisus: Juhul kui eraelamus valmistatud loomset päritolu toitu soovitakse turustada teisele käitlejale (kauplusele, kohvikule vms), siis selleks tegevuseks on vaja tegevusluba.

Andmete muutusest teavitamine

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTA-le teada anda.

Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTA-d teavitama.

Dokumendivormid muudatusest ja lõpetamisest teavitamiseks leiab siit. 

Viimati uuendatud: 13. August 2020