Language switcher

Jälgitavus

Ettevõtted, kes kasutavad GMOsid, peavad kasutama süsteeme, mis tagavad nende jälgitavuse ehk neil peab olema info, kellelt nad GM toitu on saanud ja millistele ettevõtetele on GM toitu edasi turustatud.

GMOdest koosnevad või GMOsid sisaldavad tooted (nt sojajahu)

Jälgitavuse tagamiseks peab toodetega kirjalikult kaasas olema järgmine info:

  • märge, et toode sisaldab GMOsid või koosneb neist;
  • GMOde kordumatu identifitseerimistunnus;
  • kui GMOd koosnevad erinevate GMOde kombinatsioonidest ja seda kasutatakse ainult vahetult toiduks või töötlemiseks, siis võib identifitseerimistunnused asendada kasutuse deklaratsiooniga, mis sisaldab kombinatsioonis kasutatud GMOde identifitseerimistunnus loetelu.

GMOdest toodetud tooted, mis GM materjali enam ei sisalda (nt sojaõli)

Jälgitavuse tagamiseks peab toodetega kirjalikult kaasas olema järgmine info:

  • märge iga toidu koostisosa kohta, mis on GMOdest toodetud;
  • toodete puhul, millel koostisosade loetelu puudub, märge selle kohta, et toode on GMOdest toodetud.

GMOde jälgitavuse andmeid peavad ettevõtted säilitama vähemalt 5 aastat alates tehingu sõlmimisest. 

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019