Language switcher

Sa oled siin

Toidu käitlemisest teatamine

Majandustegevusteate esitamine toidu hulgimüügiga tegelemiseks

Toidu käitlejad on kohustatud teavitama Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) tegevuse alustamisest. Kuna toidu käitlemine hõlmab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni.

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTAd ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Teatamise vormiks on VTAle esitatav majandustegevusteade.

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?

Hulgimüügiettevõte peab esitama majandustegevusteate, kui ta soovib tegutseda toatemperatuuril hoitava toidu hulgimüügi ja ladustamise valdkonnas ja/või pakub toatemperatuuril hoitava toidu ladustamise teenust teistele ettevõtetele. Majandustegevusteade tuleb esitada ka juhul, kui ettevõte tegeleb toidu üksnes vahendamisega (siia alla kuulub  ka interneti- ja postimüük) või toidu impordiga kolmandatest riikidest.

Muude ülal nimetamata toidu hulgimüügiga seotud tegevuste korral tuleb taotleda tegevusluba.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Majandustegevusteate esitamise hetkest peab olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad käitlemisruumid ja sisseseade, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

Kuidas majandustegevusteadet esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

Majandustegevusteate saab esitada:

  • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
  • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
  • notari kaudu.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab ka sellest VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Lemmikloomatoidu ladustamine

Kui ladustamisettevõte omab tegevusluba toidu käitlemiseks või on esitanud majandustegevusteate, siis sellisel ettevõttel lemmikloomatoidu ladustamiseks  Loomatauditõrje seaduse alusel eraldi tegevusluba olema ei pea.

Kui ettevõte on esitanud majandustegevusteate (st. ei ladusta eritemperatuuri vajavat toitu), kuid ladustab muuhulgas eritemperatuuri vajavat töödeldud pakendatud lemmikloomatoitu, siis peab tal olema tegevusluba Loomatauditõrje seaduse alusel.

Viimati uuendatud: 22. August 2019