Language switcher

Sa oled siin

Ioniseeriv kiirgus

Ioniseeriva kiirgusega töötlemine

Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemist Eestis reguleerib põllumajandusministri määrus nr 112 "Toidu ioniseeriva kiirgusega töötlemise ning sel viisil töödeldud toidu toidualase teabe esitamise nõuded".

Toitu võib ioniseeriva kiirgusega töödelda juhul kui:

  • töötlemiseks on tehnoloogiliselt põhjendatud vajadus:
  • töötlemine ei ole ohtlik inimese tervisele ning seda tehakse nõuetekohaselt;
  • töötlemine on kasulik tarbijale;
  • töötlemist ei kasutata hügieeninõuete- ega tervisekaitsenõuete, hea tootmistava ega hea põllumajandustava rakendamise asemel.

Ioniseeriva kiirgusega töötlemise eesmärgid:

  • toidus patogeensete mikroorganismide hävitamine või nende arvu vähendamiseks
  • toidu riknemise vähendamine
  • toidu kadude vähenemine, mida põhjustavad enneaegne küpsemine, idanemine või võrsumine
  • toidu puhastamine taimele või taimsele saadusele ohtlikest ainetest.

Eestis on lubatud töödelda ioniseeriva kiirgusega järgmiseid toiduaineid:

  • kuivatatud aromaatsed maitsetaimed ja vürtsid
  • taimse päristoluga maitseained

Suurim toidu töötlemiseks lubatud neeldumisdoos on 10 kGy.

Ioniseeriva kiirgusega töödeldud toidu märgistamine

Toidul ja toidu koostisosadel, mida on töödeldud ioniseeriva kiirgusega  peab olema vastav märgistus. Selleks peab pakendil olema märge „Kiiritatud“ või „Töödeldud ioniseeriva kiirgusega“ vastava toidu või koostisosa juures.

Pakendamata toidu korral peab vastav märge olema müügikohas koos toidu nimetusega.

Märgistamisel kasutatakse ka alltoodud rahvusvahelist kiiritatud toidu sümbolit.

Toitu ioniseeriva kiirgusega töötlev ettevõte peab olema Veterinaar – ja Toiduameti poolt tunnustatud. Eestis on tunnustatud üks ettevõte- Scandinavian Clinics Estonia OÜ.

Eestis asuva ioniseeriva kiirgusega töötleva ettevõtte andmed:

Ettevõtte nimi: Scandinavian Clinics Estonia OÜ

Ettevõtte aadress: Kurvi tee 406a, Alliku küla, 76401, Saue vald, Harjumaa

Töödeldavad toidugrupid: kuivatatud maitsetaimed ja vürtsid, taimse päritoluga maitseained

Kasutatav kiirgusallikas: 60Co produtseeritav gammakiirgus

Tunnustamise number: 2835

Veebiaadress: www.steri.ee

Kasulikud lingid toidu kiiritamise kohta:

Euroopa Komisjon

Toiduainete kiiritamine-Õpiobjekt (eesti keeles)

Food Standard Agency  

USA Environmental Protection Agency

EFSA (European Food Safety Agency) arvamus

Wikipeedia

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019