Language switcher

Sa oled siin

Toidu müük kliendi pakendisse

Otsustusõigus kliendi pakendi vastuvõtmise osas on toidu müüjal, kuna toidu müüja vastutab toiduohutuse tagamise eest toidu üleandmiseni tarbijale.

Oluline on silmas pidada, et kliendi pakendiga võivad kaasneda mõningad ohud, mida võib üldjoontes liigitada füüsikalisteks, bioloogilisteks ja keemilisteks.

  • Füüsikalised ohud - peamised füüsikalised ohud on võõrkehad (näiteks pakendi osad, tükid, killud, karvad). Sellest tingituna võib toidu müüja kehtestada nõude, et vastu võetakse vaid terveid, puhtaid ja kergesti mittepurunevatest materjalidest pakendeid.
  • Bioloogilised ohud - peamised bioloogilised ohud on mikroorganismid (nt bakterid, seened, parasiidid). Kuna bioloogilisi ohte on silmaga tihti võimatu tuvastada, on nende kontrollimine ja ohjamine kõige keerulisem. Esmase abinõuna tuleb tagada pakendi puhtus. Tarbija peab mõistma, et bioloogilised ohutegurid võivad kiirendada ka ostetud toidu riknemist. Toidu müüja saab omalt poolt kehtestada nõude, et vastu võetakse vaid silmaga nähtavalt puhtaid pakendeid.
  • Keemilised ohud - toidupakendite puhul on peamine keemiline oht pakendi materjali osakeste ülekandumine toitu (nn migratsioon). Tegemist on silmaga mittenähtava protsessiga. Materjalist ülekanduvad osakesed võivad mõjutada ka toidu omadusi, näiteks lõhna ja maitset. Ohutuse tagamiseks on kehtestatud teatud ainetele ka migratsiooninormid. See, kui palju osakesi kandub materjalist toitu, sõltub materjali koostisest ja kasutamise tingimustest, mistõttu on oluline jälgida tootja poolt väljastatud kasutusjuhiseid pakendile. Toidu müüjal on õigus keelduda toidu müügist kliendi pakendisse ka siis, kui pakend pole ettenähtud korduvkasutuseks (näiteks ilma vastava märgistuseta piimatoodete- jogurti, kodujuustu, jäätise pakendid).

Nimetatud ohtude maandamiseks ja toiduohutuse tagamiseks võivad toidu müüjad kasutusele võtta mitmeid abinõusid - sagedasem käte ja tööpindade puhastus, vastavate juhiste väljapanek (millist pakendit võetakse vastu) või oma pakendisüsteemi loomine (tõhus keemiliste ohtude maandamiseks).

Oluline info tarbijatele, kes soovivad oma pakendiga kauplusest toitu osta:

  • Toidu müüja võib kehtestada spetsiifilisi nõudeid vastuvõetavale pakendile (näiteks füüsikalise ohu maandamiseks kaupluses ei pakendata toitu klaasist pakenditesse).
  • Pakend toidu ostmiseks peab olema terve, puhas ja sobiv konkreetse toidu pakendamiseks.
  • Pakendi kasutamisel järgida tootjapoolseid kasutusjuhiseid- kasutustemperatuurid, sobivus masinpesuks ja mikrolaineahjus kasutamiseks.
  • Ostes juba toiduga kokkupuutuvad pakendid ei ole korduvkasutatavad kui pakendile pole märgitud teisiti (sh karastusjookide pudelid, jäätisekarbid) ning toidu müüja ei pruugi sellist pakendit toidu kaasamüügiks aktsepteerida.

Lähemalt toiduga kokkupuutuvatest materjalidest (üldinfo).
Millist pakendit eelistada, kui tahad toitu oma karpi osta (Maablogi)?

Viimati uuendatud: 16. Aprill 2020