Language switcher

Sa oled siin

Külmutatud ja kuivkülmutatud toit

Külmutatud (ka sügavkülmutatud) toiduks nimetatakse toitu, mis on läbinud sügavkülmutamisprotsessi.

Külmutatud toidu temperatuur peab säilima -18 °C juures või madalamal kogu toidu ulatuses. Temperatuuri lühiajaline tõus 3 °C võrra on lubatud toidu veol, toidu säilitamisel kaupluse külmletis ja kohaliku turustamise käigus, kui seejuures järgitakse häid ladustamis- ja turustamistavasid.

Külmutatud toidu veovahendid ning lao- ja säilitamisruumid peavad olema varustatud standarditele EN 12830, EN 13485 ja EN 13486 vastavate temperatuuriseirevahenditega.

Temperatuurisalvestusi peab säilitama vähemalt ühe aasta jooksul või kauem, lähtuvalt toidu liigist ja säilimisajast. Erandina on jaekaupluse alla 10 m3 mahuga säilitamisruumis, külmletis ning kohaliku turustamise käigus lubatud kasutada üht selgesti nähtavat termomeetrit.

Külmutatud toidu märgistusel lisatakse toidu nimetusele sõna "sügavkülmutatud" või "külmutatud" üksnes siis, kui on täidetud kõik kolm tingimust:

  • toit on läbinud sügavkülmutamisprotsessi, mille käigus külmutatav toit peab jääkristallide moodustumise etapi läbima võimalikult kiiresti,
  • toidu lõplik temperatuur säilib kogu toidu ulatuses -18 °C või sellest madalamal temperatuuril ning
  • toitu turustatakse sellisena.

Õigusakt

Külmkuivatatud toit

Külmkuivatamine on meetod, mille raames alguses toit külmutatakse kiiresti väga madalale temperatuurile ja seejärel hakatakse vaakumis temperatuuri tõstma. Selle tulemusena jääkristallid ei kahjusta toodet ja veeaur (vesi) eemaldatakse peaaegu täielikult. Selline toit peab olema pakitud õhutihedalt, muidu imab see jälle niiskust sisse ja toode kaotab oma kuju või muud kvaliteedi omadused. Madala veesisalduse eelis on see, et veeaktiivsus on madal ja mikroorganismide elutegevus on takistatud.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019