Language switcher

Sa oled siin

Lisaained (E-ained)

Lisaained on ained, mida lisatakse toidule selle valmistamise käigus mitmesugustel põhjustel - näiteks säilivusaja pikendamiseks, värvi andmiseks või magustamiseks.

Olenemata lisaaine toiteväärtusest ei kasutata lisaainet iseseisva toiduna ega toidu põhikoostisosana. Küll aga muutub lisaaine ise või selle derivaadid otseselt või kaudselt toidu koostisosaks.

Rühmad

Lisaained jaotatakse põhifunktsiooni alusel rühmadeks, kuulumine ühte põhirühma ei välista aga lisaaine teisi funktsioone. Rühmad: hape, happesuse regulaator, paakumisvastane aine, vahutamisvastane aine, antioksüdant, mahuaine, toiduvärv, emulgaator, emulgeeriv sool, tardaine, lõhna- ja maitsetugevdaja, jahu parendaja, vahustusaine, želeeriv aine, glaseeraine, niiskusesäilitaja, modifitseeritud tärklis, säilitusaine, propellent, kergitusaine, sekvestrant, stabilisaator, magusaine, paksendaja.

Lisaainetele on kehtestatud loetelu ning Euroopa Komisjoni kodulehel on andmebaas. Euroopa Komisjon on koostanud dokumendi toidugruppide kirjeldajate (PDF) kohta.

Puhtuskriteeriumid

Toidus on lubatud kasutada lisaainet, mis vastab komisjoni määruses (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid, sätestatud nõuetele.

Lisaainete kasutustasemed

Lisaainet kasutatakse soovitud mõju saavutamiseks kõige madalamal vajalikul tasemel.

Piirnormid on sätestatud turustatava toote suhtes, kui ei ole öeldud teisiti. Erand: kuivatatud/kontsentreeritud toidu puhul kohaldatakse piirnorme tarvitusvalmiks muudetud toidu suhtes. Näiteks siirup.

Piirnormid on maksimaalsed lubatud lisatavad kogused! (Erandiks vääveldioksiid ja sulfitid E 220-228, piirnorm hõlmab kõikidest allikatest saadavat üldkogust.)

Quantum satis

Kui see on asjakohane, ei kehtestata toidu lisaaine jaoks arvulisi piirnorme (quantum satis). Sellisel juhul kasutatakse toidu lisaainet vastavalt quantum satis põhimõttele. „Quantum satis põhimõte” – põhimõte, mille kohaselt arvulisi piirnorme ei kehtestata ja aineid kasutatakse hea tootmistava kohaselt tasemel, mis ei ole kavandatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust tasemest kõrgem, ja tingimusel, et tarbijat ei eksitata.

Käitleja peab suutma selgitada kasutamiskoguseid.

Ülekandumine

Ülekandumise põhimõte

1.  Toidu lisaaine esinemine on lubatud:

a) liittoidus (välja arvatud II lisas osutatud liittoidus), kui toidu lisaaine olemasolu on lubatud liittoidu ühes koostisosas;

Näide: Pitsale võib lisada juustu, vorsti, kastet jne. Iga koostisosa võib sisaldada lisaaineid vastavalt oma toidugrupi nõuetele.

b) toidus, millele on lisatud toidu lisaainet, toiduensüümi või toidu lõhna- ja maitseaineid, kui toidu lisaaine:

i) on kooskõlas määrusega toidu lisaaines, toiduensüümis või toidu lõhna- ja maitseaines lubatud ning

ii) on toidule toidu lisaaine, toiduensüümi või toidu lõhna- ja maitseaine kaudu üle kandunud ning

iii) ei oma valmistoidus mingisugust tehnoloogilist funktsiooni;

Näide: Lisaaine segule on lahustamise ja säilitamise jaoks lisatud glütserooli, see kandub üle saiakesse.

c) toidus, mida kasutatakse vaid liittoidu valmistamiseks ja tingimusel, et liittoit vastab määrusele.

Näide: Suhkrule ei ole lubatud toiduvärve lisada. Kui suhkrut kasutatakse ainult kondiitritoodete tegemiseks ja toiduvärvide sisaldus on vastavuses kondiitritoodete piirnormidega, siis võib suhkur sisaldada toiduvärve. Sel juhul peab suhkrule olema määratud kasutusjuhend, et seda võib kasutada ainult kondiitritoodete valmistamiseks.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata imikute piimasegude ja jätkupiimasegude, töödeldud teraviljatoitude ja imikutoitude ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud imikute ja väikelapse dieettoitude suhtes, kui seda ei ole eraldi sätestatud.

3.  Kui toidu lisaainel on toidus lisaainet sisaldava toidu lõhna- ja maitseaine, toidu lisaaine või toiduensüümi lisamise tõttu tehnoloogiline funktsioon, tuleb seda käsitada toidu lisaainena ja mitte lisatud lõhna- ja maitseaine, lisaaine või toiduensüümi lisaainena, ning sel juhul peab ta vastama selle toidu suhtes sätestatud kasutustingimustele.

Näide: Lõhna- ja maitseaine sisaldab sorbaate või bensoaate vastavalt 1333/2008 III lisa sätestatud tingimustele. Kui bensoaatidel või sorbaatidel on funktsioon ka lõpptootes, siis tuleb arvestada lõpptootes kehtestatud piirmäärasid ja piiranguid ning need lisaained tuleb esitada tarbijale üleantava lõpptoote märgistusel.

4.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, on magusainena kasutatava toidu lisaaine olemasolu lubatud suhkrulisandita liittoidus, vähendatud energiasisaldusega liittoidus, kalorivaeseks dieediks ette nähtud dieetliittoidus, kaariest mittetekitavas liittoidus ja pikendatud säilimisajaga liittoidus, tingimusel et magusaine on lubatud liittoidu ühe koostisosa puhul.

Näide: Marineeritud kurgid, mis sisaldavad magusainet, võivad olla koostisosaks rosoljes.

Toiduained, milles ei tohi leiduda lisaaineid määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktis a sätestatud ülekandumise põhimõtte tõttu

1

Töötlemata toidud, nagu määratletud määruse (EÜ) nr 1333/2008 artiklis 3, välja arvatud määruses (EÜ) nr 853/2004 määratletud lihavalmistised

2

Mesi

3

Emulgeerimata loomsed ja taimsed õlid ja rasvad

4

Või

5

Maitsestamata pastöriseeritud ja steriliseeritud (sh kõrgkuumutatud) piim ja maitsestamata pastöriseeritud koor (v.a vähendatud rasvasisaldusega koor)

6

Maitsestamata hapendatud piimatooted, mida ei ole pärast hapendamist kuumutatud

7

Maitsestamata pett (v.a steriliseeritud pett)

8

Naturaalne mineraalvesi

9

Kohv (v.a maitsestatud lahustuv kohv) ja kohviekstraktid

10

Maitsestamata tee

11

Suhkrud

12

Kuivad makarontooted, v.a gluteenita ja/või vähese valgusisaldusega dieediks ettenähtud makarontooted

13

Imiku- ja väikelapsetoidud.

Märgistamine ettevõttelt ettevõttele

1.  Kui toidu lisaaineid, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale, müüakse eraldi või omavahel segatuna ja/või muude toidu koostisosadega ja/või muude neile lisatud ainetega segatuna, peavad nende pakendile või mahutile olema märgitud järgmised andmed:

a) määruses iga toidu lisaaine kohta sätestatud nimi ja/või E-number või müüginimetus, mis sisaldab iga toidu lisaaine nimetust ja/või E-numbrit;

b) kas märge „toiduks” või märge „piiratud kasutamine toidus” või täpsem viide selle kavandatud kasutusele toidus;

c) vajaduse korral ladustamise ja/või kasutamise eritingimused;

d) partii või seeria identifitseerimistähis;

e) kasutusjuhised, kui nende märkimata jätmine takistaks toidu lisaaine otstarbekohast kasutamist;

f) valmistaja, pakendaja või müüja nimi või ärinimi ja aadress;

g) teave iga toidus koguselisele piiramisele kuuluva komponendi või komponentide rühma maksimaalse koguse kohta ja/või selge ning hõlpsasti arusaadav asjakohane teave, mis võimaldab ostjal järgida käesolevat määrust või muud asjaomast ühenduse õigust; kui sedasama koguselist piirangut kohaldatakse eraldi või kombineeritult kasutatava komponentide rühma suhtes, võib kombineeritud osakaalu märkida üheainsa arvuna; koguseline piirang tuleb märkida kas arvuna või quantum satis põhimõttel;

h) netokogus;

i) minimaalne säilivusaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev;

j) vajaduse korral andmed allergeenide ja toidu talumatust põhjustavate ainete (85 KB, PDF) kohta.

2.  Kui toidu lisaaineid müüakse omavahel ja/või muude toidu koostisosadega segatuna, peab nende pakendile või mahutile olema märgitud kõigi koostisosade loetelu kahanevas järjestuses vastavalt nende osale kogukaalust.

3.  Kui toidu lisaainetele lisatakse aineid (sealhulgas toidu lisaaineid ja muid toidu koostisosi) nende ladustamise, müügi, standardimise, lahjendamise või lahustamise hõlbustamiseks, tuleb toidu lisaainete pakenditele või mahutitele märkida kõigi selliste ainete loetelu kahanevas järjestuses vastavalt nende osale kogukaalust.

4.  Erandina lõigetest 1, 2 ja 3 võib lõike 1 punktides e kuni g ning lõigetes 2 ja 3 nõutud andmed märkida vaid saadetisega seotud dokumentidesse, mis tuleb esitada tarnimise hetkel või enne seda, kui kõnealuse toote pakendi või mahuti nähtavale osale on kantud märge „mitte jaemüügiks”.

5.  Erandina lõigetest 1, 2 ja 3 võib juhul, kui toidu lisaaineid tarnitakse tsisternides, kõik andmed esitada üksnes saatedokumentides, mis tuleb esitada kättetoimetamisel.

Märgistamine lõpptarbijale

1.  Lõpptarbijale müügiks ette nähtud toidu lisaaineid, mida müüakse eraldi või omavahel ja/või muude toidu koostisosadega segatuna, võib turustada vaid juhul, kui nende pakendile on kantud järgmised andmed:

a) iga toidu lisaaine kohta sätestatud nimi ja E-number või müüginimetus, mis sisaldab iga toidu lisaaine nime ja E-numbrit,

b) kas märge „toiduks” või märge „piiratud kasutamine toidus” või täpsem viide selle kavandatud kasutusele toidus,

c) muud asjakohased toidu märgistamise kohustuslikud andmed, mis tulenevad toidualase teabe esitamise nõuetest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest nr (EL) 1169/2011).

2.  Erandina lõike 1 punktist a peab lauamagusaine müüginimetus sisaldama mõistet „… põhinev lauamagusaine” ning selle koostisse kuuluva(te) magustava(te) aine(te) nimetuse(i).

3.  Polüoole ja/või aspartaami ja/või aspartaam-atsesulfaamsoola sisaldava lauamagusaine märgistusel peavad olema järgmised hoiatused:

a) polüoolid: „ülemäärane tarbimine võib tekitada kõhulahtisust”;

b) aspartaami/aspartaam-atsesulfaamsool: „sisaldab fenüülalaniini allikat”.

4.  Lauamagusaine valmistajad teevad sobivate vahendite abil kättesaadavaks teabe, mis võimaldab tarbijatel toodet ohutult kasutada.

Lisaainete nimetamine toidu koostisosade loetelus

Lisaained, mis kuuluvad ühte loetletud rühmadest, peavad olema tähistatud selle rühma nimetusega, millele järgneb nende ainete täpne nimetus või vajaduse korral E-number. Kui mõni koostisosa kuulub mitmesse rühma, siis märgitakse aine põhifunktsioonile vastava rühma nimetus. 

Näiteks "toiduvärv kurkumiin" või "toiduvärv E 100".

Koostisosade loetelus ei pea esitama lisaained, mis esinevad toidus ainult seetõttu, et sisalduvad vastavalt (määruse EÜ nr 1333/2008 artikli 18 lõike 1 punktides a ja b osutatud) ülekandumise põhimõttele kõnealuse toidu ühes või mitmes koostisosas, juhul kui neil ei ole tehnoloogilist funktsiooni valmistootes, või mida kasutatakse abiainetena.

Ülekandumispõhimõtte kohaselt toidu lisaaine esinemine on lubatud:

a) liittoidus (välja arvatud 1333/2008 II lisas osutatud liittoidus), kui toidu lisaaine olemasolu on lubatud liittoidu ühes koostisosas (näiteks maitseainesegu paakumisvastane aine sisaldub kotletis ja seda lõpp-toote märgistusel välja tooma ei pea);

b) toidus, millele on lisatud toidu lisaainet, toiduensüümi või toidu lõhna- ja maitseaineid, kui toidu lisaaine:

i) on kooskõlas määrusega toidu lisaaines, toiduensüümis või toidu lõhna- ja maitseaines lubatud ning

ii) on toidule toidu lisaaine, toiduensüümi või toidu lõhna- ja maitseaine kaudu üle kandunud ning

iii) ei oma valmistoidus mingisugust tehnoloogilist funktsiooni. (nt lisaaine segule on lahustamise ja säilitamise jaoks lisatud glütserooli, see kandub üle saiakesse, aga seda ei pea välja tooma tarbijale üleantava lõpp-toote märgistusel) 

Kui toidu lisaainel, mis on lubatud sisalduda lõhna- ja maitseaines, lisaaines või ensüümis, on tehnoloogiline funktsioon, tuleb seda käsitleda toidu lisaainena ja ta peab vastama selle toidu suhtes sätestatud kasutustingimustele. Nt lõhna- ja maitseaine sisaldab sorbaate või bensoaate vastavalt 1333/2008 III lisa sätestatud tingimustele. Kui bensoaatidel või sorbaatidel on funktsioon ka lõpptootes, siis tuleb arvestada lõpptootes kehtestatud piirmäärasid ja piiranguid ning need lisaained tuleb esitada tarbijale üleantava lõpptoote märgistusel.

Millele pöörata tähelepanu erinevatel käitlemise etappidel?

LA tootmine

 • rakenduvad puhtuskriteeriumite nõuded 231/2012,
 • kontrollida lisaainete kasutamisel lisaainete segus vastavust 1333/2008 lisa III nõuetele,
 • registreerima  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene,
 • kasutusjuhiste andmisel järgmisele käitlejale peab arvestama lubatud piirmäärasid ja piiranguid nendele toodetele, millele kasutusjuhis antakse,
 • väljastada saatedokumente ja märgistada vastavalt eelpool juhendis toodud nõuetele;

LA importimisel ja vahendamisel

 • kontrollida ja nõuda saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool juhendis toodud nõuetele.

Lisaainete segude valmistamisel

 • kontrollida ja nõuda toorainete saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool toodud nõuetele,
 • kontrollida lisaainete segus lisaainete esinemist vastavalt 1333/2008 lisa III nõuetele,
 • registreerima  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et ta järgib toidu valmistamisel enda poolt koostatud retsepti ning seetõttu tagab, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene;
 • kasutusjuhiste andmisel järgmisele käitlejale peab arvestama lubatud piirmäärasid ja piiranguid nendele toodetele, millele kasutusjuhis antakse.

Toidutööstused, kes kasutavad lisaaineid

 • kontrollida ja nõuda toorainete saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool toodud nõuetele,
 • kontrollida lisaainete lubatud esinemist vastavalt 1333/2008 lisa II ja III nõuetele, (kontrollida nii toidugruppide vastavust kui ka kasutuspiiranguid ja koguseid; kontrollida, kas piirnormid on lõpp-tootele, üldkogusele või lisatavale kogusele);
 • kinni pidada kasutusjuhendist ning veenduda, et lisaainete kasutamine on lubatud vastavas toidugrupis ning ülekandumine on lubatud. Segu kasutamine muul eesmärgil toodete valmistamisel, kui kasutusjuhend kirjeldab, ei ole lubatud. Tuleb küsida uus kasutusjuhend või rohkem andmeid segus olevate koostisosade kohta;
 • registreerida  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et ta järgib toidu valmistamisel enda poolt koostatud retsepti ning seetõttu tagab, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene;
 • tagada nõuetekohane märgistus lõpp-tarbijale, nõuetekohaselt nimetada lisaainet koostisosade loetelus.

Toidu vahendajad, kes vahendavad lisaainetega toitu

 • tagada nõuetekohase märgistuse lõpptarbijale, nõuetekohaselt nimetada lisaainet koostisosade loetelus.

Alus:

Juhend "Mida on vaja teada lisaainete kasutamisel" (PDF)

Viimati uuendatud: 23. Detsember 2019