Language switcher

Sa oled siin

Lõhna- ja maitseained sh suitsutuspreparaadid

Lõhna- ja maitseained ei ole ette nähtud sellisena tarbimiseks ja neid lisatakse toidule lõhna ja/või maitse andmiseks või muutmiseks.

NB! Tegemist ei ole vürtside, maitsetaimede ja/või maitseainetega.

Lõhna- ja maitseaineid on kuus erinevat rühma:

 • lõhna- ja maitseühendid,
 • lõhna- ja maitsepreparaadid,
 • termilisel töötlemisel saadud lõhna- ja maitseained,
 • suitsutuspreparaadid,
 • lõhna- ja maitse prekursorid,
 • muud lõhna- ja maitseained või nende segud.

Lõhna- ja maitseühenditele on kehtestatud loetelu ning andmebaas, suitsutuspreparaatidele on kehtestatud lubatud esmatoodete loetelu.

Märgistamine ettevõttelt ettevõttele

1. Kui lõhna- ja maitseaineid, mis ei ole ette nähtud müügiks lõpptarbijale, müüakse eraldi või omavahel ja/või muude toidu koostisosadega segatuna ja/või neile on lisatud muid aineid, peavad nende pakendile või mahutile olema märgitud järgmised andmed:

a) müüginimetus: kas sõna „lõhna- ja maitseaine” või lõhna- ja maitseaine täpsem nimetus või kirjeldus;

b) kas märge „kasutamiseks toidus” või märge „piiratud kasutamine toidus” või täpsem viide selle ettenähtud kasutusele toidus;

c) vajaduse korral ladustamise ja/või kasutuse eritingimused;

d) partii või seeria identifitseerimistähis;

e) kahanevas kaalujärjestuses loetelu:

i) tootes sisalduvate lõhna- ja maitseainete rühmadest ja

ii) kõigi teiste tootes sisalduvate ainete või materjalide nimetustest või vajaduse korral nende E-numbritest;

f) valmistaja, pakendaja või müüja nimi või ärinimi ja aadress;

g) iga komponendi või komponendirühma, mille kasutamisel toidus kohaldatakse koguselist piirangut, maksimaalne kogus ja/või piisav, selge ja kergestimõistetav teave, mis võimaldab ostjal järgida käesolevat määrust või muud asjakohast ühenduse õigust;

h) netokogus;

i) minimaalne säilivusaeg või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäev;

j) vajaduse korral andmed allergeenide ja toidu talumatust põhjustavate ainete (85 KB, PDF) kohta.

2. Erandina võib punktides e ja g nõutud andmed märkida vaid saadetisega seotud dokumentidesse, mis tuleb esitada tarnimise hetkel või enne seda, eeldusel et kõnealuse toote pakendi või mahuti nähtavale osale on kantud märge „mitte jaemüügiks”.

3. Erandina võib juhul, kui lõhna- ja maitseaineid tarnitakse tsisternides, kõik andmed esitada üksnes saatedokumentides, mis tuleb esitada kättetoimetamisel.

Märgistamine lõpptarbijale

Lõpptarbijale müügiks ette nähtud lõhna- ja maitseaineid, mida müüakse kas eraldi või omavahel ja/või muude toidu koostisosadega segatuna ning millele on lisatud muid aineid, võib turustada üksnes juhul, kui nende pakendile on kantud kas märge „kasutamiseks toidus” või „piiratud kasutamine toidus” või täpsem viide ettenähtud kasutusele toidus, ning kõnealune märge või viide peab olema selgesti nähtav, loetav ja kulumiskindel.  Lisaks peavad lõhna- ja maitseaine müügipakendil olema esitatud kõik muud toidualase teabe kohustuslikud üksikasjad (nimetus, koostisosade loetelu, netokogus, säilimisaeg, säilitamistingimused jne).

Lõhna- ja maitseainete nimetamine toidu koostisosade loetelus

Lõhna- ja maitseained tähistatakse kas mõistetega:

— „lõhna- ja maitseaine(d)” või lõhna- või maitseaine veelgi täpsema nimetuse või kirjeldusega (nt vanilli lõhna- ja maitseaine, kaneeliekstrakt, tilliekstrakt, X-eeterlik õli või X-essents, vanilliin, rebaudiosiid A jne),

— „suitsutuspreparaat” või „suitsutuspreparaadid” või „toidust/toitudest või toidurühmast või lähtematerjali(de)st toodetud suitsutuspreparaat” või „toidust/toitudest või toidurühmast või lähtematerjali(de)st toodetud suitsupreparaadid” (nt pöökpuust toodetud suitsupreparaat), kui lõhna- ja maitsekomponent annab toidule suitsuse maitse.

Toidu tootmisel või valmistamisel lõhna- ja maitseainena kasutatud kiniin ja/või kofeiin nimetatakse koostisosade loetelus nimeliselt kohe pärast nimetust „lõhna- ja maitseaine(d)” (nt kiniini lõhna- ja maitseaine, lõhna- ja maitseaine kofeiin jne).

Kui toidu lisaainel, mis on lubatud sisalduda lõhna- ja maitseaines, on tehnoloogiline funktsioon, tuleb seda käsitleda toidu lisaainena ja ta peab vastama selle toidu suhtes sätestatud kasutustingimustele. Nt lõhna- ja maitseaine sisaldab sorbaate või bensoaate vastavalt 1333/2008 III lisa sätestatud tingimustele. Kui bensoaatidel või sorbaatidel on funktsioon ka lõpptootes, siis tuleb arvestada lõpptootes kehtestatud piirmäärasid ja piiranguid ning need lisaained tuleb esitada lõpptoote märgistusel.

Looduslik lõhna- ja maitseaine

 • Mõistet „looduslik” võib lõhna- ja maitseaine kirjeldamiseks kasutada üksnes juhul, kui lõhna- ja maitsekomponent sisaldab ainult lõhna- ja maitsepreparaate ja/või looduslikke lõhna- ja maitseühendeid.
 • Mõistet „looduslik(ud) lõhna- ja maitseühend(id)” võib kasutada üksnes lõhna- ja maitseainete kohta, mille lõhna- ja maitsekomponent sisaldab ainult looduslikke lõhna- ja maitseühendeid.
 • Mõistet „looduslik” võib kasutada üksnes koos viitega toidule, toidurühmale või taimsele või loomsele lõhna- ja maitseaine lähtematerjalile, kui nimetatud lähtematerjalist on saadud kogu lõhna- ja maitsekomponent või vähemalt 95 % selle kaalust.

Kirjelduse sõnastus peab olema „looduslik „toit(toidud) või toidurühm või    lähtematerjal(id)” lõhna- ja      maitseaine”. Nt looduslik maasika lõhna- ja maitseaine.

 • Mõistet „looduslik „toit(toidud) või toidurühm või lähtematerjal(id)” lõhna- ja maitseaine koos teiste looduslike lõhna- ja maitseainetega” võib kasutada üksnes juhul, kui lõhna- ja maitsekomponent on osaliselt saadud osutatud lähtematerjalist, mille lõhna ja maitset on lihtne ära tunda. Nt looduslik maasika lõhna- ja maitseaine koos teiste looduslike lõhna- ja maitseainetega.
 • Mõistet „looduslik lõhna- ja maitseaine” võib kasutada üksnes juhul, kui lõhna- ja maitsekomponent on saadud erinevatest lähtematerjalidest ja kui lähtematerjalidele viitamine ei kajasta nende lõhna või maitset.

Suitsutuspreparaati ei tohi nimetada looduslikuks.

Suitsutuspreparaadid

Suitsutuspreparaatide tootmine algab suitsu kondenseerimisest

Kondenseeritud suits lahutatakse/ faaside eraldamine:

 • Veepõhiseks esmaseks suitsutuskondensaadiks
 • Vees lahustumatuks suure tihedusega tõrvafaasiks
 • Vees lahustumatuks õlifaasiks (eraldatakse – ei sobi toidus kasutamiseks)
 • Esmane suitsutuskondensaat ja esmane tõrvafraktsioon puhastatakse, et kõrvaldada neist inimese tervisele ohtlikud suitsu koostisosad – PAHd
 • Seejärel võib neid esmatooteid sellisel kujul kasutada toidus või toidu pinnal või suitsutuspreparaatides, mis on saadud esmatoodete edasisel töötlemisel
 • Mõiste „suitsutuspreparaadid“ hõlmab nii esmatooted (esmased suitsutuskondensaadid ja esmased tõrvafraktsioonid) kui ka esmatoodetest valmistatud suitsutuspreparaadid

Suitsutuspreparaate kasutatakse:

 • suitsutusprotsessides ja suitsutamise asendamiseks (regenereeritud suits, suitsukondensaadi pritsimine/vannis),
 • toidule lisamiseks lõhna- ja maitseainena.

Lubatud suitsutuspreparaadid

Loetelu sisu koosneb 10 esmatootest, mida võib sellisena kasutada toidus või toidu pinnal ja/või suitsutuspreparaatide tootmiseks. Sätestatud on ka

 • esmatoote kirjeldus ja puhtusnõuded,
 • kasutamistingimused: toidugrupid ja piirnormid.

Märkused kasutamise kohta

 • Piirnormid on esmatoote kasutamise kohta ning on väljendatud turustatava esmatoote suhtes. Kui esmatootest on toodetud suitsutuspreparaat, siis tuleb piirnorme vastavalt kohandada.
 • Kui suitsutuspreparaate kasutakse kombineeritult, tuleb piirnorme proportsionaalselt vähendada.
 • Regenereeritud suitsu tootmises võib esmatoodet kasutada „vajalikus koguses“.
 • Ülekandumine lubatud, va eritoidud.

Erinõuded jälgitavusele 

1. Loetelus nimetatud lubatud esmatoote või lubatud esmatoodetest saadud suitsutuspreparaadi turule viimise esimesel etapil tagavad toidukäitlejad, et toodet vastuvõtvale toidukäitlejale edastatakse järgmine teave:

 • Loetelus märgitud esmatoote kood
 • Loetelus sätestatud kasutamistingimused
 • Esmatootest saadud suitsutuspreparaadi puhul suitsutuspreparaadi ja esmatoote kvantitatiivne suhe; see peab olema esitatud selgelt ja arusaadavalt, et vastuvõttev toidukäitleja saaks esmatootest saadud suitsutuspreparaati kasutada kooskõlas loetelus sätestatud kasutamistingimustega

2. Kõikides turuleviimise järgmistes etappides peavad toidukäitlejad tagama, et punkti 1 kohaselt saadud teave edastatakse tooteid vastuvõtvale toidukäitlejale.

3. Toidukäitlejad loovad süsteemid ja korra, mis võimaldavad identifitseerida inimese, kellelt punktis 1 nimetatud tooted on saadud ja kellele need on kättesaadavaks tehtud.

Selgitused ja näited

 • Lõhna- ja maitseaine, mida ei leidu looduses, tuleb nimetada lõhna- ja maitseaineks, terminit kunstlik ei tohi kasutada. Kui lõhna- ja maitseainel on maasika lõhn ja maitse, siis võib seda nimetada maasika lõhna- ja maitseaine või lihtsalt lõhna- ja maitseaine.
 • Lõhna- ja maitseaine tuleb vastavalt märgistada, kui seda kasutatakse lõhna ja maitse andmiseks. Kui näiteks paprika ekstrakti kasutatakse värvi andmiseks, siis on see lisaaine ja tuleb  märgistada lisaainena: toiduvärv E160c. Kui pärmiekstrakti kasutatakse hoopis tehnoloogilistel ja toitumise eesmärkidel, siis tuleb see märgistada kui tavaline koostisosa.

Euroopa Komisjon on avaldanud juhendi värvivate omadustega ekstraktide kohta, mida ei pea märgistama lisaainena: Guidance Note on the classification of food extracts with colouring properties (PDF).

 • Suitsutuspreparaati ei pea nimetama koostisosade loetelus, kui seda kasutatakse suitsutuskambris ning toidul on vastavad maitseomadused. Sel juhul peab olema toote nimetuses termin „suitsu“/„suitsutatud“.
 • Kui suitsutuspreparaati on lisatud toote sisse või toote pinnale, siis ei tohi olla toidu nimetuses terminit „suitsu-“ (=suitsutatud), aga võib olla „suitsumaitseline“. Suitsutuspreparaat peab olema esitatud igal juhul koostisosade loetelus, sest  seda on lisatud toote sisse/toote pinnale.

Millele pöörata tähelepanu erinevatel käitlemise etappidel?

LMA tootmine

 • rakenduvad 1334/2008 III peatüki ja IV peatüki nõuded,
 • rakendub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/32 toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta,
 • Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid,
 • kontrollida lisaainete kasutamisel vastavust 1333/2008 lisa III nõuetele,
 • registreerima  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene,
 • kasutusjuhiste andmisel järgmisele käitlejale peab arvestama lubatud piirmäärasid ja piiranguid nendele toodetele, millele kasutusjuhis antakse,
 • väljastada saatedokumente ja märgistada vastavalt eelpool juhendis toodud nõuetele;

LMA importimisel ja vahendamisel

 • kontrollida ja nõuda saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool juhendis toodud nõuetele.

Lõhna- ja maitseainete segude valmistamisel

 • kontrollida ja nõuda toorainete saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool toodud nõuetele,
 • kontrollida lisaainete esinemist vastavalt 1333/2008 lisa III nõuetele,
 • registreerima  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et ta järgib toidu valmistamisel enda poolt koostatud retsepti ning seetõttu tagab, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene;
 • kasutusjuhiste andmisel järgmisele käitlejale peab arvestama lubatud piirmäärasid ja piiranguid nendele toodetele, millele kasutusjuhis antakse.

Toidutööstused, kes kasutavad lõhna- ja maitseaineid

 • kontrollida ja nõuda toorainete saatedokumente ja märgistust vastavalt eelpool toodud nõuetele,
 • kontrollida lisaainete esinemist vastavalt 1333/2008 lisa III nõuetele,
 • kinni pidada kasutusjuhendist ning veenduda, et lõhna- ja maitseainete kasutamine on lubatud vastavas toidugrupis. Segu kasutamine muul eesmärgil toodete valmistamisel, kui kasutusjuhend kirjeldab, ei ole lubatud. Tuleb küsida uus kasutusjuhend või rohkem andmeid segus olevate koostisosade kohta.
 • registreerida  toodete valmistamiseks kasutatavate toorainete koguseid, millest tulenevalt käitleja saab tõendada, et ta järgib toidu valmistamisel enda poolt koostatud retsepti ning seetõttu tagab, et toidu märgistusel esitatud teave toidu koostisosade kohta on tõene;
 • tagada nõuetekohane märgistus lõpp-tarbijale, nõuetekohaselt nimetada lõhna- ja maitseainet koostisosade loetelus.

Toidu vahendajad, kes vahendavad lõhna- ja maitseainega toitu

 • tagada nõuetekohase märgistuse lõpptarbijale, nõuetekohaselt nimetada lõhna- ja maitseainet koostisosade loetelus.

Alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2008, 16. detsember 2008 , mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (EMPs kohaldatav tekst);

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2065/2003, 10. november 2003, toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta;

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1321/2013, 10. detsember 2013 , millega kehtestatakse loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/32 toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

 

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019