Language switcher

Mahemärk

Euroopa Liidu (EL) mahetoote logo

Pakendatud mahetoidu turustamisel on kohustuslik kasutada ELi mahetoote logo:

Logoga samale vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse koodnumber ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta.

Täpsemat infot mahepõllumajandusliku tootmise logo kohta saab lugeda EL-i mahepõllumajanduse veebilehelt.

Järelevalveasutuste koodnumber

Järelevalveasutuse koodnumbrid on kehtestatud Põllumajandusministri määrusega, mille kohaselt on koodid vastavalt:

  • Põllumajandusamet: EE-ÖKO-01 
  • Veterinaar- ja Toiduamet: EE-ÖKO-02

Rahvusvaheliste toodete ja mitmekeelsete pakendite märgistusel esitatakse vaid ühe kontrollasutuse kood st. selle kontrollasutuse kood, mis teostab järelevalvet toote viimase valmistusetapi ehk toote pakendamise või märgistamise üle.

Euroopa Liitu imporditud mahetoodetel kasutatakse Euroopa komisjoni poolt kolmandatele riikidele antud tunnuskoode. Kolmandatest riikidest pärinevate toodete puhul algab tunnuskood kolmandat riiki tähistava lühendiga vastavalt rahvusvahelisele kahetäheliste riigikoodide standardile ISO 3166 (Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised).

Eesti ökomärk

Eestis on kasutusel mahepõllumajandusele viitava märgina ökomärk:

 

Ökomärk peab vastama Põllumajandusministri määruse nr 105 nõuetele. Lubatud on kasutada ka mustvalget ökomärki.

Ökomärki võib kasutada mahetunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandussaaduse ja -toote märgistamisel.

Ökomärki ei kasutata mahepõllumajandusele üleminekuajal toodetud põllumajandussaaduse ja –toote ning valmistatud toote puhul põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95 % mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toote märgistamisel.

Viimati uuendatud: 27. Mai 2019